Bilden saknar en alternativtext.

Sofie Schentz Magnusson, utbildningssamordnare

Sofie Schentz Magnusson jobbar som utbildningssamordnare på avdelningen kunskap och lärande inom regional utveckling.

Mitt jobb handlar om att vara en slags brygga mellan kommunerna i Kronoberg i gemensamma skolfrågor, hela vägen från förskola till och med gymnasium. Det är smart att samhandla för att få mer resurser till vissa typer av satsningar eller utvecklingsområden. Jag är också ett stöd för kommunerna i samband med ansökan av externa medel, till exempel ansökningar till EU-projekt och liknande. Jag är själv lärare i grunden, så jag har förståelse för "skolvärlden".

Mitt jobb är jätteroligt. Jag får möta och jobba ihop med många olika aktörer – både människor och organisationer. Mitt arbete kräver att jag har många bollar i luften, och jag tycker att det är kul. Jobbet är flexibelt och jag har stora möjligheter att själv styra min vardag och vilka frågor vi ska sätta fokus på.

 Jag gillar också att jag får arbeta nära andra i Region Kronoberg som också jobbar med frågor som rör barn, unga och utbildning. Det är positivt att det är enkla kontaktvägar till de som ansvarar för folkhälsofrågor eller som arbetar med kompetensutveckling för lärare inom IT, till exempel. Alla vi som är medarbetare i Region Kronoberg jobbar ju för invånarnas bästa på olika sätt.

"Region Kronoberg är en organisation där vi alla på olika sätt jobbar för Kronobergs bästa. Vi gör skillnad för invånarna – det är häftigt!"

Senast uppdaterad: 2 februari 2016