Inflyttarservice (scroll down for English)

Region Kronoberg erbjuder nyinflyttade medarbetare inflyttarservice, det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att etablera sig som nyinflyttad i Kronoberg.

Inflyttarservice kan hjälpa dig som är ny medarbetare hos oss, och nyinflyttad i Kronobergs län, med att:  

Lära känna vårt län

Vi erbjuder till exempel rundvandring i Växjö utifrån dina önskemål och intressen. Vi informerar om aktiviteter, sevärdheter med mera, men också övergripande om det svenska samhället för nya medarbetare som kommer ifrån andra länder. 

Boende

Vi kan hjälpa dig att hitta bostad, genom det nätverk av privata fastighetsägare vi har, genom att svara på annonser via Blocket och så vidare. 

Du får fylla i ett boendeformulär med sina önskemål, som ska ska skrivas under av både dig och din chef. Vi försöker tillgodose önskemålen så gott det går! Inflyttarservice försöker i första hand hitta ett förstahandsboende, och vi kan tyvärr inte lämna några garantier om att vi lyckas hitta en bostad.

Etablera dig i Kronoberg 

Under dina första månader hos oss hjälper vi till med stora och små frågor som kan uppkomma när man flyttar till en ny stad och ska etablera sig, till exempel:

  • Barnomsorg/skola - till exempel eventuella blanketter som behövs, besök på skolor och förskolor, "guidning" till rätt skola
  • Medflyttande - att hjälpa andra familjemedlemmar att hitta ett arbete: bistå med kontakter till företag i det nätverk vi har, att skicka cv till lämpliga arbetsgivare, tipsa om platsannonser på exempelvis Arbetsförmedlingen och Offentliga jobb, med mera
  • Utlandsfödda - för nya medarbetare från andra länder kan vi hjälpa till med exempelvis ansökan om svenskt personnummer och ID-handling, försäkringar, svenskt bankkonto, information om olika myndigheter och om facket, A-kassan, det svenska skolsystemet och så vidare

Relocation service

Through Region Kronobergs relocation service, our ambition is to offer newly-moved-in employees some services that will facilitate your establishment in Kronoberg.

Our relocation service can be of assistance in a couple of ways:

Get to know your surroundings

For example, we offer guided tours in Växjö and its surroundings based on your wishes and interests. We can inform you about activities, sights and more, but also about the Swedish society for new employees who come from other countries.

Accommodation

Through a network of private property owners as well as regular reconciliations with ads, we can assist employees in their search for a first home. This means the applicant gets assistance in his or hers housing inquiry and alleviates some of the stress the housing situation may imply. It gives the employee the opportunity to get a quick start, and start working and thereby get to know his surroundings.

Region Kronoberg disposes of a limited number of small apartments for personnel. In case of employee residency, employees may fill in a residence form with their wishes, signed by both the employee and his manager. We try to meet your requests as much as possible.

Since Växjö is one of the region's most expansive societies and also a university city, periodically we are faced with a challenging housing market. Therefore, we can not provide any guarantees or resolve long term permanent housing.

Establishment in Kronoberg

We understand that it can be overwhelming in the beginning after a move with a new working place, new city and, in many cases, a new start in life. Therefore, we help employees in their first months with both big and small challenges.

For example:

  • Childcare/school - for example, any forms required, visits to schools and preschools, "guidance" to a school that meets your family needs
  • Relocation - Helping other family members to find a job: Assist with contacts with companies in our networks, send CV's to appropriate employers, guide you to different job advertisements such as Arbetsförmedlingen, Offentliga jobb, and so on
  • Foreign born - For new employees from other countries, we can assist you with, for example, the application for Swedish Social Security Number and ID, insurance, Swedish bank account, information about different authorities, the union and unemployment funds, the Swedish school system and so forth

Välkommen att kontakta/Welcome to contact:

Malin Falkström

HR-strateg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 25 93, 0709-84 44 97

Steve Sava

HR-specialist

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 19, 0708-56 73 87

Senast uppdaterad: 20 september 2017