Studentmedarbetare

Region Kronoberg är med i satsningen Studentmedarbetare Kronoberg, ett treårigt projekt med syfte att underlätta övergången för studenter från studier till arbetsliv. Samtidigt får vi som arbetsgivare möjlighet att marknadsföra oss och knyta studenter till oss i ett tidigt stadium.

För att du ska kunna bli studentmedarbetare hos oss krävs att:

  • Du är student vid universitet eller högskola och läser en utbildning med teoretisk eller teknisk inriktning.
  • Du anställs 5-15 timmar i veckan under minst 40 timmar och som längst under 11 månader.
  • Lönen sätts individuellt, men bör inte understiga 105 kr/timme exklusive semesterersättning samt övriga anställningsförmåner som gällande kollektivavtal berättigar övriga arbetstagare på arbetsplatsen till.
  • Du ska inte arbeta under eventuell verksamhetsförlagd praktik, och du får inte heller anställas för att ersätta ordinarie personal på arbetsplatsen.

Kontakt

Marie Wallin

HR-strateg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 97 13

Jonas Mokvist

Samordnare arbetsmarknadsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 75

Senast uppdaterad: 1 december 2015