Specialistundersköterska barn och ungdom

Du som arbetar som undersköterska och vill lära dig något nytt, kanske är det den här utbildningen som du söker? Tycker du att det är stimulerande att arbeta med barn och ungdomar, vill utvecklas i ditt arbete och specialisera dig som undersköterska kan du söka utbildningen.

Utbildningen kommer att förbereda dig på att möta nyfödda och för tidigt födda barn med funktionsnedsättning och vårda svårt sjuka barn och ungdomar. Utbildningen kommer även att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot sjukvård av barn och ungdomar, exempel BB/ förlossning och neonatalavdelningar.

Läs reportage 1 med studerande från utbildningen, öppnas i nytt fönster

Läs reportage 2 med studerande och lärare från utbildningen, öppnas i nytt fönster

Innehåll

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Introduktion och barnets fysiska och psykiska utveckling, 25p
 • Neonatologi, 30p
 • Barn- och ungdomssjukvård, 35p
 • Omhändertagandet av det friska nyfödda barnet, LIA 20p
 • Funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar, 20p
 • Neonatalvård LIA, 20p
 • Barn- och ungdomars livsvillkor, 25p
 • Barn- och ungdomssjukvård, LIA 20p
 • Förbättringsarbete, 5p

5 poäng motsvarar 1 veckas studier.

Schema hösten 2016 - våren 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Utbildningsplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Upplägg

Studierna till specialistundersköterska barn och ungdom bedrivs delvis på distans med obligatoriska träffar i Växjö. Träffarna sker ca en gång per månad och pågår tre till fyra dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion/chatt. LIA (Lärande I Arbete) sker i möjligaste mån nära hemorten och ordnas av skolan.

Upplägg och innehåll i träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till utbildningsplattformen Fronter. Fronter är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

Kommunikation och handledning med utbildningsledare sköts via Fronter. Du kan självklart även ringa eller boka personligt möte efter överenskommelse med utbildningsledaren. 

Datorkunskap
Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. Du bör även ha tillgång till dator med internetuppkoppling. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan.

Studiestöd
Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd
Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta kunskapsutveckling Syd.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd
200 YH-poäng, 2 terminer

Utbildningsplatser
25 platser

Studietakt
Heltid

Studieform
Delvis distans med träffar i Växjö

Examen
Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Ansökan

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (för mer information se länk till Myndigheten för yrkeshögskolan längre ner)
 • Slutbetyg från Vård- och omsorgsprogram med godkänt betyg (E) i minst 2500 poäng (eller motsvarande vuxenutbildning med godkänt betyg (E) i minst 1500 poäng) där följande kurser måste ingå: Medicin 1, Psykologi 1 och Vård- och omsorgsarbete 1 och 2.
 • Svenska 1 och svenska 2 (eller motsvarande) med lägst betyg E
 • Minst 1 års yrkesverksamhet på heltid som undersköterska (eller motsvarande kompetens) inom vård och omsorg

För mer information om ansökan, behörighet och antagning se länk till Vanliga frågor och svar längre ner.

Sista ansökningsdag: Ansökan till utbildning med start hösten 2016 är nu stängd. Nästa kursstart är hösten 2017. Ansökan öppnas i februari.

Studiestart: 15 augusti 2016

Arrangör: Kunskapsutveckling Syd, telefon 0470-58 66 96

Det här är en e-postadress

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Kontakta webbredaktionen

Senast uppdaterad: 9 maj 2016