Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom operations-, anestesi- och intensivvård.

Du får spetskompetens när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien, vikten av kommunikation och bemötande samt patientens integritet och självbestämmande. Din specialisering som undersköterska innebär även kunskaper om krishantering, akut omhändertagande, hjärt- och lungräddning, specifik omvårdnad samt vård vid livets slut.

Utbildningen håller hög nivå för att matcha de krav som ställs från arbetslivet och du kommer vara väl rustad att möta dem!

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot operation, anestesi eller intensivvård.

Läs reportage 1 med studerande från utbildningen, öppnas i nytt fönster

Läs reportage 2 med studerande från utbildningen, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (för mer information se länk till Myndigheten för yrkeshögskolan längre ner)
 • Gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (eller motsvarande vuxenutbildning) med godkänt betyg om minst 1500 poäng i karaktärsämnen
 • Svenska 1 och svenska 2 (eller motsvarande)
 • Minst 1 års yrkesverksamhet på heltid som undersköterska (eller motsvarande kompetens) inom vård och omsorg.

För mer information om ansökan, behörighet och antagning se länk till Vanliga frågor och svar längre ner.

Studiestart: 21 augusti 2017

Sista ansökningsdag: Webbansökan är stängd från och med 15 april 2017

Arrangör: Kunskapsutveckling Syd, telefon 0470-58 66 96

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Introduktion, mikrobiologi och vårdhygien, 20p
 • Anatomi, fysiologi och patofysiologi, 40p
 • Medicinsk teknik, 15p
 • Omvårdnad inom operation, anestesi och intensivvård, 50p
 • Lärande i arbete inom operation, 15p
 • Lärande i arbete inom anestesi, 15p
 • Lärande i arbete inom intensivvård, 30p
 • Kommunikation och etik, 15p

5 poäng motsvarar 1 veckas studier.

Schema hösten 2017 - våren 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Utbildningsplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Upplägg

Studierna till specialistundersköterska operation, anestesi, intensivvård bedrivs delvis på distans med obligatoriska träffar i Växjö och vid vissa tillfällen i Ljungby. Träffarna sker ca en till två gånger per månad och pågår en vecka. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion/ chatt. LIA (Lärande I Arbete) sker termin två. Praktikplats ordnas av ansvarig utbildningsledare och i möjligaste mån nära hemorten.

Upplägg och innehåll för träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till utbildningsplattformen Fronter. Fronter är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

Kommunikation och handledning med utbildningsledare sköts via Fronter. Du kan självklart även ringa eller boka personligt möte efter överenskommelse med utbildningsledaren.

Datorkunskap
Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. Du bör även ha tillgång till dator med internetuppkoppling. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan. 

Studiestöd
Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd
Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta Kunskapsutveckling Syd.

Validering
Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö och Ljungby. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd
200 YH-poäng, 2 terminer

Utbildningsplatser
20 platser

Studietakt
Heltid

Studieform
Delvis distans med obligatoriska träffar i Växjö, vissa tillfällen i Ljungby

Examen
Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning) 

Senast uppdaterad: 23 maj 2017