Anne Nygaard

Chefläkare för sjukhusen

Arbetar som chefläkare inom sjukhussjukvården.

Arbetsuppgifterna innefattar:

  • Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor
  • Analysledare/deltagare händelseanalyser
  • Tillsammans med övriga chefläkare anmälningsansvarig till IVO
  • Ingår i styrgruppen för patientsäkerhet.
  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 52 49