Carl Delfin

Doktorand

Bilden saknar en alternativtext.

Carl har en filosofie magisterexamen i psykologi från Högskolan Kristianstad (2014), en filosofie kandidatexamen i sociologi, inriktning kriminologi, från Linnéuniversitetet i Växjö (2013) och är sedan 2016 antagen som doktorand vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Carl har även läst kurser inom bland annat neurovetenskap, medicinsk genetik, medicinsk fysik, socialpsykologi och vetenskapsteori.

Sedan 2010 har Carl arbetat som skötare och beteendevetare vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, främst med högriskpatienter med svåra personlighetsstörningar och akuta psykossjukdomar. I dag arbetar Carl deltid (75%) med forskning och ägnar resterande tid åt metodutveckling och arbete som processansvarig och samordnare för riskkartläggningar och riskbedömningar av klinikens patienter. Carl håller föreläsningar, främst inom ämnena psykopati, antisocialt beteende och psykossjukdomar, för klinikens anställda, annan vårdpersonal, studenter, kriminalvård och polis. 

Carls avhandlingsarbete handlar om hur disinhibition hos våldsförövare – både inom rättspsykiatri och kriminalvård – kan kopplas till neurobiologi, neurokognition och beteende. Disinhibition tros fungera som en underliggande sårbarhet till många av de beteenden vi ser inom rättspsykiatrin, som antisociala personlighetsstörningar och missbruk. Inom ramen för Carls avhandlingsarbete ingår också flera samarbeten med andra forskargrupper, både nationellt och internationellt.

Carls forskningsintressen

  • Aggression och antisocialt beteende
  • Bedömning av våldsrisk inom rättspsykiatri
  • Psykossjukdomar
  • Läkemedelsutveckling
  • Statistik- och metodutveckling

Publikationer

2016

Wallinius, M., Delfin, C., Billstedt, E., Nilsson, T., Anckarsäter, H., & Hofvander, B. (2016). Offenders in emerging adulthood: School maladjustment, childhood adversities, and prediction of aggressive antisocial behaviors. Law and Human Behavior. http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=2016-26498-001

Pågående arbeten

Delfin, C., Krona, H., Ryding, E., Anckarsäter, H., Andiné, P., Wallinius, M., & Hofvander, B. A 99mTc-HMPAO SPECT study of psychopathic traits and violent recidivism in forensic psychiatric patients. (Pågående arbete)

Delfin, C., Billstedt, E., Hofvander, B., & Wallinius, M. Executive functions and psychopathy: The impact of ADHD and substance use disorders. (Pågående arbete)

Delfin, C., Reckless, G. E., Bolstad, I., Groote, I., Andreassen, O. A., & Jensen, J. Antipsychotic medication attenuates reward-related associations between response bias and activity in the left inferior frontal gyrus. (Pågående arbete)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 61 84, 0709-67 30 05