Lars Häggström

Chefläkare för vuxenpsykiatrin

Arbetar som chefläkare inom psykiatrin.

Arbetsuppgifterna innefattar: 

  • Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor
  • Analysledare/deltagare händelseanalyser
  • Tillsammans med övriga chefläkare anmälningsansvarig till IVO
  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00