Märta Wallinius

Forskningskoordinator, legitimerad psykolog och medicine doktor

Bilden saknar en alternativtext.

Märta Wallinius är leg. psykolog och medicine doktor, disputerad i ämnet Rättspsykiatri vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet år 2012. Hennes avhandling handlar om kliniska, kognitiva och beteendemässiga sambandsvariabler till aggressivt och antisocialt beteende och baseras på undersökningar av grupper inom rättspsykiatri, kriminalvård, ungdomsvård, samt en registerstudie på Sveriges befolkning.

Märta har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog inom kriminalvård och rättspsykiatri med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Hon har alltid varit engagerad i metodutveckling och har bl.a. utvecklat och implementerat metoder för strukturerad våldsprevention i rättspsykiatriska verksamheter.

Hennes forskning handlar om olika faktorer som ligger bakom ett återkommande kriminellt och våldsamt beteende, med särskilt fokus på det som kan vara till nytta i det praktiska arbetet med att förebygga och behandla kriminellt och våldsamt beteende. Särskilda intresseområden är tidig prevention av kriminalitet och våld, behandlingsinsatser riktade mot våldsamt och kriminellt beteende, samt risk- och skyddsfaktorer för upprepat våldsamt beteende.

Märta har ett flertal publikationer i internationella tidskrifter och har även översatt en manual för bedömning av skyddsfaktorer mot våldsbrott, SAPROF, samt ett självskattningsinstrument, Externalizing Spectrum Inventory- Brief Form, till svenska. Hon är en flitigt anlitad föreläsare åt bl.a. universitet, sjukvården, polisen, socialtjänsten och skolverksamheter inom områdena psykisk ohälsa, våld och kriminalitet samt preventiva insatser. Märta är verksam forskare på Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund, Lunds universitet, och kopplad till Centrum för Etik, Juridik och Mental Hälsa på Göteborgs universitet.

Publikationer

2017

Sjödin, A. K., Wallinius, M., Billstedt, E., Hofvander, B., & Nilsson, T. (2017). Dating violence compared to other types of violence: similar offenders but different victims. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1889186116300531

Billstedt, E., Anckarsäter, H., Wallinius, M., & Hofvander, B. (2017). Neurodevelopmental disorders in young violent offenders: Overlap and background characteristics. Psychiatry research, 252, 234-241. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016517811631318X

Hofvander, B., Anckarsäter, H., Wallinius, M., & Billstedt, E. (2017). Mental health among young adults in prison: the importance of childhood-onset conduct disorder. British Journal of Psychiatry Open, 3(2), 78-84. http://bjpo.rcpsych.org/content/3/2/78

2016
Nilsson, T., Falk, Ö., Billstedt, E., Kerekes, N., Anckarsäter, H., Wallinius, M., & Hofvander, B. (2016). Aggressive antisocial behaviors are related to character maturity in young Swedish violent offenders independent of ADHD. Frontiers in psychiatry, 7. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2016.00185/full

Krona, H., Nyman, M., Andreasson, H., Vicencio, N., Anckarsäter, H., Wallinius, M., ... & Hofvander, B. (2017). Mentally disordered offenders in Sweden: differentiating recidivists from non-recidivists in a 10-year follow-up study. Nordic journal of psychiatry, 71(2), 102-109. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08039488.2016.1236400?src=recsys&journalCode=ipsc20

Wallinius, M., Delfin, C., Billstedt, E., Nilsson, T., Anckarsäter, H., & Hofvander, B. (2016). Offenders in emerging adulthood: School maladjustment, childhood adversities, and prediction of aggressive antisocial behaviors. Law and Human Behavior. http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=2016-26498-001

Helles, A., Wallinius, M., Gillberg, I. C., Gillberg, C., & Billstedt, E. (2016). Asperger syndrome in childhood–personality dimensions in adult life: temperament, character and outcome trajectories. British Journal of Psychiatry Open, 2(3), 210-216. http://bjpo.rcpsych.org/content/2/3/210

Falk, Ö., Malm, M., Wallinius, M., Hofvander, B., Anckarsäter, H., Radovic, S., Nilsson, T. Så kanden allvarliga våldsbrottsligheten minskas. 2016-01-03. DN debatt http://www.dn.se/debatt/sa-kan-den-allvarliga-valdsbrottsligheten-minskas/

2015
Lindqvist Bagge, A.S., Hildebrand Karlén, M., & Wallinius, M. 2015. Psykisk ohälsa och våldsbrott – ingetokomplicerat samband. Läkartidningen 12:112 http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/05/Psykisk-ohalsa-och-valdsbrott--inget-okomplicerat-samband/

2014
Johnsson, M., Andersson, B., Wallinius, M., Hofvander, B., Ståhlberg, O., Anckarsäter, H., ... & Radovic, S. (2014). Blame attribution and guilt feelings in violent offenders. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 25(2), 212-223. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14789949.2014.903506

Falk, Ö., Wallinius, M., Lundström, S., Frisell, T., Anckarsäter, H., & Kerekes, N. (2014). The 1% of the population accountable for 63% of all violent crime convictions. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 49(4), 559-571. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3969807/

Wallinius, M. (2014). Våldsbrott i samhället. I H. Anckarsäter, T. Nilsson, & S. Radovic. MAD, SAD or BAD? Göteborgs universitet.

2012
Wallinius, M. (2012). Aggressive antisocial behavior-clinical, cognitive, and behavioral covariates of its persistence (Doctoral dissertation, Lund University). http://portal.research.lu.se/portal/files/3875688/3173579.pdf

Wallinius, M., Nilsson, T., Hofvander, B., Anckarsäter, H., & Stålenheim, G. (2012). Facets of psychopathy among mentally disordered offenders: Clinical comorbidity patterns and prediction of violent and criminal behavior. Psychiatry research, 198(2), 279-284. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22421067

2011
Nilsson, T., Wallinius, M., Gustavson, C., Anckarsäter, H., & Kerekes, N. (2011). Violent recidivism: A long-time follow-up study of mentally disordered offenders. PLoS ONE 6(10): e25768. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025768

Wallinius, M., Jersak, H., & Anderberg, S. (2011). SAPROF. Riktlinjer för bedömning av skyddsfaktorer mot våldsrisk. Svensk version. Utrecht: Forum Educatief.

Wallinius, M., Johansson, P., Lardén, M., & Dernevik, M. (2011). Self-serving cognitive distortions and antisocial behavior among adults and adolescents. Criminal Justice and Behavior, 38, 286-301. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0093854810396139?journalCode=cjbb

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 33, 0709-67 30 04