Natalie Laporte

Doktorand

Bilden saknar en alternativtext.

Natalie Laporte arbetar vid Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö. Hon arbetar just nu med en studie om självriktad- och utåtriktad aggression och som innefattar 100 rättspsykiatriska patienter. Natalies kommande artiklar behandlar ämnena självskadebeteende, suicidförsök, aggression, känsloreglering och disinhibition.

Natalie har personalvetarexamen från Linnéuniversitetet (2010), filosofie magisterexamen i psykologi från Göteborgs Universitet (2012) och är sedan hösten 2015 antagen som doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Natalie har bland annat studerat rättspsykologi i utredningar och domstol, ilska/aggression och personlighetspsykologi i relation till syskonplacering. År 2010 började Natalie arbeta vid Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö och har där arbetat med högriskpatienter och särskilt vårdkrävande kvinnor med ett allvarligt självskadebeteende. Under anställningstiden har Natalie varit aktiv medlem i Nationella Självskadeprojektets utvecklingsgrupp för Södra Noden. Hon är sedan januari 2016 en av projektledarna för klinikens förbättringsarbete ”genombrott.nu”.

Natalie har nyligen färdigställt ett manuskript som undersöker självskadebeteende och suicidhandlingar hos unga manliga våldsbrottslingar inom kriminalvården. Tidigare studier har visat att både självskadebeteende och suicidalt beteende är vanligare i gärningsmannagrupper än i den generella populationen. Förekomsten av självskadebeteende är särskilt hög. Det finns dessvärre inte tillräcklig kunskap om självskadebeteende och suicidalt beteende över längre tidsperioder och det finns få studier om ämnet gällande just män. Syftet med studien var att undersöka förekomsten av självskadebeteende och suicidhandlingar hos unga manliga våldsbrottslingar som befinner sig på anstalt. Syftet var också att identifiera kliniska, psykosociala och kriminologiska faktorer som har ett samband med självskadebeteende eller suicidhandlingar.

Natalie ingår i nätverket Delaktighet I PSykiatrisk tvångsvård för Särskilt VårdKrävande patienter (DIPS-SVK).

Natalies övriga forskningsintressen

  • Aggression och antisocialt beteende hos unga kvinnor
  • Uppkomst och funktion av självskadebeteende
  • Strukturerad uppföljning och utvärdering av patienter inom rättspsykiatrin

Publikationer

Laporte, N., Ozolins, A., Billstedt, E., Hofvander, B., Westrin, Å., Westling, S., Wallinius, M. Deliberate self-harm behavior among young violent offenders (publicerad).

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 60 28, 0709-84 46 22