Serhat Aslan

Har varit med i referensgruppen och tagit fram modellen.

Telefon: 076-3477324