Yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande

Kronobergs län har ett rikt litterärt arv med författare som Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg och Elin Wägner. Många skriver i Kronoberg och länet har flest bibliotek per invånare i landet. Litteratur som konstform har stor betydelse för ett demokratiskt samhälle. Värnande av det fria ordet har en stark ställning i länet.

Region Kronoberg utvecklar kulturområdet tillsammans med och ofta genom aktörer i och utanför Kronoberg. 

Kulturorganisationer med regionala uppdrag

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är den regionala biblioteksverksamheten för Kronoberg och Blekinge län.

Organisationsform

Regional förvaltning

Styrdokument

Regional biblioteksplan

Det fria ordets hus är en verksamhet som förenar det småländska litterära arvet och arbetet med yttrandefrihet idag.

Organisationsform

Kommunal förvaltning

Överenskommelse

Det fria ordets hus

Senast uppdaterad: 17 maj 2018