Ansök om kulturstipendium

Ansökningsomgången för 2018 års kulturstipendier är stängd. 2019 års ansökningsomgång öppnar i månadsskiftet december/januari.

2018 delade Region Kronoberg ut tre arbetsstipendier om 60 000 kronor vardera och två ungdomsstipendier om 20 000 kronor vardera. Stipendierna går till kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bild och form, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.

Kulturnämnden beslutar om vilka som får stipendierna under våren. 

Arbetsstipendium

  • Summan per arbetsstipendium är 60 000 kronor
  • Stipendiet ska stödja och uppmuntra betydelsefullt arbete inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.
  • Sökande till arbetsstipendium ska bo, verka eller ha annan anknytning till länet.
  • Stipendiet kan utdelas till person eller grupp. 

Ungdomsstipendium

  • Summa per ungdomsstipendium är 20 000 kr.
  • Stipendiet ska uppmuntra och stimulera ungas intresse inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.
  • Sökande ska bo eller ha bott i länet.
  • Sökande ska vara högst 25 år.
  • Stipendiet kan utdelas till person eller grupp.
  • Även unga arrangörer kan söka. 

Senast uppdaterad: 7 november 2018