Musik, dans och teater

Musikområdet är av tradition starkt i Kronoberg. Länets invånare lyssnar på musik, går på konsert och skapar musik i högre utsträckning än genomsnittet i riket. Även teatern har en stark kulturell infrastruktur i Kronoberg. De senaste åren har ett strategiskt utvecklingsarbete genomförts för att öka närvaron av professionell dans i regionen genom egenproduktion, samproduktion, residens och gästspelsverksamhet.

Region Kronoberg utvecklar kulturområdet tillsammans med och ofta genom aktörer i och utanför Kronoberg. 

Kulturorganisationer med regionala uppdrag

Musik i Syd, med kammarorkestern Musica Vitae och Smålands musikarkiv, syftar till att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser i Skåne och Kronoberg.

Organisationsform

Aktiebolag som ägs till 50 % av Region Kronoberg (via stiftelsen Musik i Kronoberg) och 50 % av Region Skåne (via stiftelsen Musik i Skåne)

Styrdokument

Bolagsordning Musik i Syd AB, pdf, öppnas i nytt fönster

Ägardirektiv Musik i Syd AB, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionteatern Blekinge Kronoberg är en scenkonstinstitution för två län och producerar, stimulerar och ger teater- och dansföreställningar för barn, unga och vuxna.

Organisationsform

Aktiebolag som ägs till 49 % av Region Kronoberg, 29 % Landstinget Blekinge och 22 % Växjö kommun.

Styrdokument

Bolagsordning AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.pdf

Ägardirektiv AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, pdf,

Dans i Sydost är en strategisk dansfrämjande verksamhet i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Organisationsform

Byteatern Kalmar Länsteater och Regionteatern Blekinge Kronoberg genomför verksamheten i enlighet med Överenskommelse Dans i Sydost på uppdrag av Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg.

Styrdokument

Överenskommelse Dans i Sydost.pdf

Riksteatern Kronoberg är en scenkonstfrämjande verksamhet som stöttar och stärker de lokala riksteaterföreningarna i länet.

Organisationsform

Ideell förening

Styrdokument

LinneaTeatern är en teaterförening som producerar musikal, teater och opera.

Organisationsform

Ideell förening

Styrdokument

Senast uppdaterad: 17 maj 2018