Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia Foto_Hugh Carswell Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia Foto_Hugh Carswell

Kultur och upplevelser

Vår kulturpolitiska vision är att Kronoberg ska erbjuda ett kulturliv med bredd och spets. Med spets menar vi konstnärlig förnyelse och fortsatt utveckling av Kronobergs unika styrkeområden. Bredd innebär att garantera en stabil kulturell infrastruktur som är angelägen, tillgänglig och inkluderande.

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet

I Kronoberg ska det finnas goda möjligheter för invånaren och besökaren att ta del av, och själv utöva, kultur. Det ska också finnas utrymme för det professionella och det egna skapandet att mötas. Nya initiativ, det oväntade och okonventionella, ska värnas och digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara i utvecklingen.

De nationella kulturpolitiska målen utgör en grund för Region Kronobergs kulturpolitiska vision. Det handlar om att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.


Texten ovan är ett utdrag från politikens förord i Kronobergs kulturplan. 

Nyheter

Ta en konstpaus i Alvesta

20 april 2018

Från 21 april visar eleverna på Grimslövs folkhögskolas utbildning i konsthantverk och design upp resultatet av årets arbete i Alvesta station. Utställningen innehåller design och konst med en stor br...

Småländskt samarbete om nytt konstnärsresidens

14 mars 2018

För första gången skickar de småländska länen gemensamt konstnärer till Minnesota för ett konstnärligt utbyte. Residensutväxlingen sker mellan Kultivera i Tranås och The Soap Factory i Minneapolis, US...

Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

20 februari 2018

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsveri...

Region Kronoberg får extra pengar till kultur

31 januari 2018

För andra året i rad får Region Kronoberg ett utökat statsbidrag för att utveckla kulturen i länet. Det extra tillskottet på ungefär en och en halv miljon kronor kommer bland annat att användas till a...

Senast uppdaterad: 11 april 2018