Bibliotek och berättande

Idag är ett bibliotek mer än bara böcker. På biblioteken kan du få hjälp att söka information inom ditt intresse- eller yrkesområde, bläddra i en tidskrift, släktforska, surfa på webben, låna filmer och ljudböcker, se en utställning eller lyssna på en föreläsning. Listan kan göras lång. I Kronobergs län finns en bred biblioteksverksamhet med universitetsbibliotek, stadsbibliotek och hälsobibliotek. Kronoberg har också en unik dokumentation av muntliga berättelser från 1800-talet.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Biblioteksutveckling Kronoberg Blekinge är den gemensamma regionala biblioteksverksamheten för Kronobergs och Blekinge län. Genom omvärldsbevakning, information, rådgivning, fortbildning, projekt- och utvecklingsinsatser och kompletterande medieförsörjning arbetar Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med att stödja och stärka kommunbiblioteken i Kronoberg och Blekinge. Genom samverkan och nätverk ska biblioteken ge invånarna tillgång till samma service oavsett vilket bibliotek de använder.

Hälsobiblioteket

Hälsobiblioteket i Kronobergs län finns till för dig som är personal eller studerande och för dig som är patient eller närstående. Biblioteket finns på sjukhusen i Växjö och Ljungby samt på Sigfridsområdet. Biblioteket är i huvudsak specialiserat på ämnen som rör hälsa och sjukdom.

Berättarnätet Kronoberg

Berättarnätet är en ideell förening som arbetar med muntligt berättande och verkar för att den muntliga berättartraditionen förs vidare. Målet för verksamheten är att stimulera det muntliga berättandet i alla dess former, dess sagor och sägner, och de folkliga traditioner som förknippas med detta. Årligen arrangerar Berättarnätet Ljungby berättarfestival som är Nordens största årligen återkommande berättarfestival.

Berättarnätet Kronoberg på sagobygdens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 11 april 2017