Bibliotek och berättande

Idag är ett bibliotek mer än bara böcker. På biblioteken kan du få hjälp att söka information inom ditt intresse- eller yrkesområde, bläddra i en tidskrift, släktforska, surfa på webben, låna filmer och ljudböcker, se en utställning eller lyssna på en föreläsning. Listan kan göras lång. I Kronobergs län finns en bred biblioteksverksamhet med universitetsbibliotek, stadsbibliotek och hälsobibliotek.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Biblioteksutveckling Kronoberg Blekinge är den gemensamma regionala biblioteksverksamheten för Kronobergs och Blekinge län, med Region Kronoberg och Region Blekinge som huvudmän. Genom omvärldsbevakning, information, rådgivning, fortbildning, projekt- och utvecklingsinsatser och kompletterande medieförsörjning arbetar Länsbibliotek Sydost med att stödja och stärka kommunbiblioteken i Kronoberg och Blekinge. Genom samverkan och nätverk ska biblioteken ge människorna tillgång till samma service oavsett vilket bibliotek de anlitar.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälsobiblioteket

Hälsobiblioteket i Kronobergs län finns till för dig som är personal eller studerande och för dig som är patient eller närstående. Biblioteket finns på sjukhusen i Växjö och Ljungby samt på Sigfridsområdet. Biblioteket är i huvudsak specialiserat på ämnen som rör hälsa och sjukdom.

Hälsobiblioteket

Berättarnätet Kronoberg

Berättarnätet är en ideell förening som arbetar med muntligt berättande som metod för att skapa läsfrämjande insatser och verka för att den muntliga berättartraditionen förs vidare. Genom att belysa och höja berättandets betydelse i det pedagogiska arbetet och utveckla det muntliga berättandets pedagogik skapas ökade förutsättningar för läsfrämjande insatser kopplade till barn och unga.

Berättarnätet Kronoberg på sagobygdens webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta webbredaktionen

Senast uppdaterad: 28 september 2015