Film

Film och annan rörlig media är viktiga delar i vårt samhälle. Förmågan att tolka, reflektera kring och vara delaktig i medieinnehållet är en demokratifråga. Den möjliggör kommunikationen i dagens och morgondagens samhälle. I Kronobergs län finns flera verksamheter som arbetar för att främja och stötta film, kommunikation och utbildning.

Reaktor Sydost

Reaktor Sydost är ett av nitton regionala resurscentrum för film i Sverige. Reaktor arbetar inom ett brett spektrum för att stötta film och ung kommunikation. Särskilt fokus ligger på barns och ungas möjligheter till filmskapande, såväl i skola som på fritiden. Som regional konsulentverksamhet har Reaktor utbyte med bland annat pedagoger, biografer och andra visningsorganisationer, unga filmare, förtroendevalda och tjänstemän. Reaktor genomför inspirerande samtal med enskilda personer, större nätverksträffar, fortbildningar, filmfestivaler och andra arrangemang. Sammantaget bildas en helhet som är mycket viktig för regionens attraktionskraft och utveckling.

Reaktor Sydosts webbplats, öppnas i nytt fönster

AV-Media Kronoberg

AV-Media är en verksamhet som inspirerar, informerar och utbildar om media och IT i skola och ser till länets pedagogers behov av handledning i dessa frågor. Bland annat erbjuder AV-Media media som kan användas i undervisningen. I Mediekatalog finns cirka 19 000 artiklar i form av UR-program, dokumentärer och spelfilmer, ljudböcker, med mera.

AV-Media Kronobergs webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta webbredaktionen

Senast uppdaterad: 11 februari 2016