Film

Film och annan rörlig media är viktiga delar i vårt samhälle. Förmågan att tolka, reflektera kring och vara delaktig i medieinnehållet är en demokratifråga. Den möjliggör kommunikationen i dagens och morgondagens samhälle. I Kronobergs län finns flera verksamheter som arbetar för att främja och stötta film, kommunikation och utbildning.

Reaktor Sydost

Reaktor Sydost är ett av nitton regionala resurscentrum för film i Sverige. Reaktor arbetar inom ett brett spektrum för att stötta film. Särskilt fokus ligger på barns och ungas möjligheter till filmskapande, såväl i skola som på fritiden. De arbetar även med stöd till unga filmare, visning av film och deltagarkultur.

AV-Media Kronoberg

AV-Media är en verksamhet som inspirerar, informerar och utbildar om media och IT i skola och ser till länets pedagogers behov av handledning i dessa frågor. Bland annat erbjuder AV-Media media som kan användas i undervisningen. I Mediekatalog finns cirka 19 000 artiklar i form av UR-program, dokumentärer och spelfilmer, ljudböcker, med mera.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2016