Kulturutmärkelser och stipendier

I år delar Region Kronoberg ut tre arbetsstipendier om 60 000 kronor vardera och två ungdomsstipendier om 20 000 kronor vardera samt tre kulturutmärkelser; Kulturpriset, Kreativ entreprenör inom kulturområdet och Årets bubblare.

Kultustipendium

 

Arbetsstipendium

Stipendiet tilldelas kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Sökande till arbetsstipendium ska bo eller verka i länet alternativt ha annan form av anknytning till länet. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Stipendiet är på 60 000 kr och delas ut till en person eller grupp.

Ungdomsstipendium

Stipendiet tilldelas yngre kulturskapare, upp till 25 år, och ska stödja och uppmuntra och stimulera ungas intresse inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Sökande ska bo eller ha bott i länet. Stipendiet på 20 000 kr delas ut till en person eller grupp. Stipendiet kan även tilldelas unga arrangörer.

Kulturutmärkelser

Kulturpris

Kulturpriset ska hedra personer som genom sin verksamhet gjort en förtjänstfull kulturell insats i Kronobergs län. Avsikten är att uppmärksamma personer som normalt inte kan ta del av varken stipendium eller annat belöningssystem. Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja till ett värde av 10 000 kronor.

Kreativ entreprenör inom kulturområdet

Utmärkelsen delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län. Det kan till exempel vara restauranger, kaféer, företag, ideella organisationer eller andra aktörer. Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja till ett värde av 10 000 kronor.

Årets bubblare

Årets bubblare är ett vandringspris som ska gå till en aktör som just inlett en spännande utveckling, gärna med fokus på sektorsöverskridande samarbete.

Kulturstipendiater 2019

Arbetsstipendium - Tina K Persson

Arbetsstipendium - Linus Ljunggren

Arbetsstipendium - Ambush

Ungdomsstipendium - Andreas Ahlm

Ungdomsstipendium - Veronica Perez

Pressmeddelande 2019: De får Region Kronobergs kulturstipendier 2019, öppnas i nytt fönster

Kulturutmärkelser 2018

Kulturpris

Kjell Gustafsson, Kronobergs läns hembygdsförbund

Årets bubblare

Michael Pettersson, dirigent, Kosta Musikkår

Kreativ entreprenör inom kulturområdet

Kvarnamåla International Music Festival

Kontakt

Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 02

Senast uppdaterad: 18 juni 2019