Bilden saknar en alternativtext.

Kulturpriser och stipendier

Region Kronoberg delar i år ut två kulturstipendier: Arbetsstipendium och Ungdomsstipendium samt tre kulturpriser: Kulturpriset, Kreativ entreprenör inom kulturområdet och Årets bubblare.

Stipendierna annonseras ut på våren varje år och delas sedan ut på regionfullmäktiges sista sammanträde för året. På samma möte delas Kulturpris, Kreativ entreprenör och Årets bubblare ut.

Kulturpris, bubblare och kreativ entreprenör är utmärkelser och söks därför inte.

Arbetsstipendium

Stipendiet tilldelas kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Sökande till arbetsstipendium ska bo eller verka i länet alternativt ha annan form av anknytning till länet. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Stipendiet är på 60 000 kr och delas ut till en person eller grupp.

Ungdomsstipendium

Stipendiet tilldelas yngre kulturskapare, upp till 25 år, och ska stödja och uppmuntra och stimulera ungas intresse inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Sökande ska bo eller ha bott i länet. Stipendiet på 20 000 kr delas ut till en person eller grupp. Stipendiet kan även tilldelas unga arrangörer.

Kulturpris

Kulturpriset ska hedra personer som genom sin verksamhet gjort en förtjänstfull kulturell insats i Kronobergs län. Avsikten är att uppmärksamma personer som normalt inte kan ta del av varken stipendium eller annat belöningssystem. Priset består av ett särskilt konstverk eller konsthantverk som specialbeställts för ändamålet. Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja till ett värde av 10 000 kronor.

Kreativ entreprenör inom kulturområdet

Entreprenörspriset delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län. Det kan till exempel vara restauranger, kaféer, företag, ideella organisationer eller andra aktörer. Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja till ett värde av 10 000 kronor.

Årets bubblare

Årets bubblare är ett vandringspris som ska gå till en aktör som just inlett en spännande utveckling, gärna med fokus på sektorsöverskridande samarbete.

Pristagare och stipendiater 2017

Kulturstipendiater

Arbetsstipendium - Ida Andersen

Ungdomsstipendium - Fanny Karlsson

Årets kulturpris

Cecilia Davidsson

Årets bubblare

Highlights Productions

Kreativ entreprenör inom kulturområdet

Musik i Tagaborg

Kontakt

Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 02

Senast uppdaterad: 23 januari 2018