Ansök om kulturstipendium

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendier!

Region Kronoberg har två kulturstipendier: ett arbetsstipendium och ett ungdomsstipendium. Stipendierna delas ut på regionfullmäktiges sista sammanträde för året.

Arbetsstipendium

Stipendiet tilldelas kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Sökande till arbetsstipendium ska bo eller verka i länet alternativt ha annan form av anknytning till länet. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Stipendiet är på 60 000 kr och delas ut till en person eller grupp.

Ungdomsstipendium

Stipendiet tilldelas yngre kulturskapare, upp till 25 år, som utmärker sig inom det konstnärliga området. Sökande till kulturstipendium ska bo i länet. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Stipendiet utgör stöd och uppmuntran till att fortsätta inom kulturens område, till exempel genom en utbildning. Stipendium på 20 000 kr delas ut till en person eller grupp. Stipendiet kan även tilldelas unga arrangörer.

Sök kulturstipendium

Kulturstipendierna söks via ansökan eller nominering. Ansökan i form av brev och arbetsprover ska ha kommit in till oss senast den 13 augusti 2017. Märk ansökan med 17RK74 och tala om ifall du vill ha dina arbetsprover återsända. Beslut om kulturstipendiater tas av kulturnämnden den 12 oktober och besked till sökande lämnas därefter.

Skicka ansökningarna till:

Region Kronoberg
351 88 Växjö

eller 

Det här är en e-postadress

Ansökningar som inte uppfyller kriterierna kommer inte att behandlas.

Senast uppdaterad: 4 januari 2017