Ansök om kulturstipendium

Ansökningsomgången för årets kulturstipendier är stängd.

I år  delar vi ut tre arbetsstipendier om 60 000 kronor vardera och två ungdomsstipendier om 20 000 kronor vardera. Stipendierna går till kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bild och form, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.

Kulturnämnden beslutar om vilka som får stipendierna 31 maj och sökande får besked under juni månad. Senare i höst kommer vi att gå ut med information offentligt om vilka som har fått stipendierna.

Arbetsstipendium

  • Summan per arbetsstipendium är 60 000 kronor
  • Stipendiet ska stödja och uppmuntra betydelsefullt arbete inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.
  • Sökande till arbetsstipendium ska bo, verka eller ha annan anknytning till länet.
  • Stipendiet kan utdelas till person eller grupp. 

Ungdomsstipendium

  • Summa per ungdomsstipendium är 20 000 kr.
  • Stipendiet ska uppmuntra och stimulera ungas intresse inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.
  • Sökande ska bo eller ha bott i länet.
  • Sökande ska vara högst 25 år.
  • Stipendiet kan utdelas till person eller grupp.
  • Även unga arrangörer kan söka. 

Senast uppdaterad: 11 april 2018