Musik, dans, teater och cirkus

Kulturen är en betydande faktor i den regionala utvecklingen och det är en viktig uppgift för Region Kronoberg att värna om kulturens roll i regionen. Genom ägarskap och samarbeten främjar Region Kronoberg musik, dans och teaterlivet i regionen.

Musik i Syd

Musik i Syd fungerar som ett nav i det sydsvenska musiklivet och är en regional musikinstitution med kompetens och specialitet som kompletterar ett redan rikt musikliv i södra Sverige. Organisationen erbjuder arrangörer ett brett och högkvalitativt utbud och driver projekt och verksamheter av nationell betydelse. Tillsammans med andra aktörer i det sydsvenska musiklivet arbetar Musik i Syd för en fortsatt positiv utveckling av ett rikt musikliv i regionen.

Musica Vitae

Kammarorkestern Musica Vitae är en av Sveriges främsta kammarorkestrar och en del av Musik i Syd. Orkestern har sin bas i Växjö och arbetar medvetet för att främja svenskt musikliv. Musica Vitae har uppfört många nya verk, skrivna på beställning för orkestern.

Festivaler

Musik i Syd fungerar som samarbetspart för ett stort antal projekt och festivaler runt om i södra Sverige och i Öresundsregionen. Det finns en rad musikfestivaler i regionen inom i stort sett alla genrer. Några exempel är Båstad Kammarmusikfestival, Musik i Kullabygden, Ystad Sweden Jazz Festival, Korröfestivalen. Att inspirera, initiera och stödja såväl nya som befintliga festivaler är ett arbete som pågår kontinuerligt.

Regionteatern Blekinge Kronoberg

Regionteatern spelar ca 400 föreställningar per år, runt om i Sverige, fördelade på cirka 10 nya uppsättningar och möter varje år en publik på ca 45 000 personer. En stor del av repertoaren är nyskriven, specialbeställd av Regionteatern men även klassiker förekommer på programmet. Föreningsteater, lyriska musikprogram, kabaréer och teaterkaféer ingår också i utbudet.

Regionteatern finansieras genom anslag från Statens kulturråd, Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Växjö kommun och genom spelintäkter.

Dans i Sydost

Genom satsningen Dans i Sydost vill Region Kronoberg tillsammans med Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län vill stärka dansen som konstform genom att öka kunskapen om och bredda intresset för dans, skapa nätverk samt samarbeta med övriga arrangörer om professionella dansföreställningar.

Cirkus i Glasriket

Cirkus i Glasriket är en konstverksamhet, med glaset och glashantverket i centrum kombinerat med cirkus och scenkonst. Verksamheten erbjuder föreställningar, utställningar, pedagogisk verksamhet för band och unga, föreläsningar, eventverksamhet och konsultverksamhet/rådgivning. Fokus ligger även på konstnärlig utveckling, forskning och innovation i mötet mellan konstarter. Cirkus i Glasriket verkar för att öka intresset för och berika utbudet av cirkus och glaskonst i Glasrikets kommuner och i Kronobergs län.

Linnéateatern

Linneateatern är en fri teater med professionella och amatörer, med lång erfarenhet av att verka i länet, och fungerar som ett nätverk. Utbudet består framförallt av musikalteater, men utöver fler än 20 musikaler har föreningen sammanlagt även satt upp ett 50-tal produktioner såsom opera, operetter, kyrkospel, barnteater, folklustspel och sommarspel i historiska miljöer. Linneateatern erbjuder en arena för dansare, sångare och skådespelare från kultur- och dansskolor i regionen och har stark folklig förankring både hos medverkande och publik.

Riksteatern Kronoberg

Riksteatern är en del av en folkrörelse med en turnerande nationalscen som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern arbetar också för att stärka och utveckla teaterföreningarna i deras arbete som arrangörer och verkar för ett levande scenkonstutbud i hela Kronobergs län. Mycket arbete läggs på frågor kring generationsväxling och ungt arrangörskap. Verksamheten bygger på ideellt arbetande arrangörsföreningar i varje kommun i Kronoberg.

Kontakta webbredaktionen

Senast uppdaterad: 28 september 2015