Musik, dans och teater

Kulturen är en betydande faktor i den regionala utvecklingen och det är en viktig uppgift för Region Kronoberg att värna om kulturens roll i regionen. Genom ägarskap och samarbeten främjar Region Kronoberg musik, dans och teaterlivet i regionen.

Musik i Syd

Musik i Syd är en regional musikinstitution i Kronoberg och Skåne. Organisationen erbjuder arrangörer ett brett och högkvalitativt utbud och driver projekt och verksamheter av nationell betydelse. Musik i Syd arrangerar och fungerar även som samarbetspart för ett stort antal festivaler runt om i södra Sverige och i Öresundsregionen. Bland annat arrangerar Musik i Syd Sveriges största folkmusikfestival, Korröfestivalen.

Musica Vitae

Kammarorkestern Musica Vitae är en av Sveriges främsta kammarorkestrar och en del av Musik i Syd. Orkestern har sin bas i Växjö och arbetar medvetet för att främja svenskt musikliv. Musica Vitae har uppfört många nya verk, skrivna på beställning för orkestern.

Regionteatern Blekinge Kronoberg

Regionteatern Blekinge Kronoberg är en av Sveriges största största länsteaterinstitutioner. Regionteatern erbjuder teater och dans för barn, unga och vuxna genom produktion, samproduktion, residens och gästspel. En stor del av repertoaren är nyskriven, specialbeställd av Regionteatern men även klassiker förekommer på programmet. I princip turnerar samtliga produktioner. Föreningsteater, lyriska musikprogram, kabaréer och teaterkaféer ingår också i utbudet.

Dans i Sydost

Genom satsningen Dans i Sydost vill Region Kronoberg, tillsammans med Region Blekinge och Landstinget i Kalmar län, stärka dansen som konstform. Till exempel genom att samordna nätverk, bistå med kompetens kring dans, skapa mötesplatser för dans och stimulera publikutveckling.

Riksteatern Kronoberg

Riksteatern är en del av en folkrörelse med en turnerande nationalscen som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern arbetar också för att stärka och utveckla teaterföreningarna i deras arbete som arrangörer och verkar för ett levande scenkonstutbud i hela Kronobergs län. Verksamheten bygger på ideellt arbetande arrangörsföreningar i varje kommun i Kronoberg.

Linnéateatern

Linneateatern är en fri teater med professionella och amatörer. Utbudet består framförallt av musikalteater, men utöver fler än 20 musikaler har föreningen sammanlagt även satt upp ett 50-tal produktioner såsom opera, operetter, kyrkospel, barnteater, folklustspel och sommarspel i historiska miljöer. Linneateatern erbjuder en arena för dansare, sångare och skådespelare från kultur- och dansskolor i regionen och har stark folklig förankring både hos medverkande och publik.

Senast uppdaterad: 3 januari 2017