Forskning

Den hälso- och sjukvård vi ger ska vara kunskapsbaserad. Därför arbetar vi med forskning och utveckling. Forskning och utveckling är grunden för förnyelse och systematiskt kvalitetsarbete, något vi alltid arbetar med, för patienternas och medborgarnas skull.

Forskning innebär att ny kunskap eftersöks med höga krav på vetenskaplighet. Utveckling innebär att man med ett vetenskapligt förhållningssätt, frågeställning och metod undersöker hur ny kunskap kan utveckla verksamheten.

Publicerad forskning

Sök publicerad forskning, öppnas i nytt fönster

Pågående forskning

Allmänmedicin

Andningsorganens sjukdomar

Barn och unga

Cancer

Endokrina sjukdomar, diabetes

Etik

Folkhälsa

Försäkringsmedicin

Hjärt-/kärlsjukdomar

Infektioner, antibiotika

Implementering

Migration och hälsa

Patientcentrerad vård

Psykisk ohälsa, psykatri

Rörelseorganens sjukdomar

Tandhälsa

Vårdens struktur och process

Vårdmiljö

Vårdvetenskap

Äldre

Allmänmedicin

Patientcentrering och The Patient Enablement Instrument: Vad mäter vi egentligen?

Är D-vitaminbrist associerat med latent tuberkulos hos nyligen anlända migranter till Sverige?

The EuropeanTherapeutic Alliance Tool Assessment (TATA) study

Andningsorganens sjukdomar

Paradoxalt ökad näsandningsmotstånd vid rhinomanometri

Barn och unga

Produktiva aktiviteter för personer med psykisk sjukdom: Stöd till sårbara subgrupper. Delprojekt "Produktiva aktiviter för unga personer med psykos"

Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation

Retention and Stability of Upper Front Teeth after Orthodontic Treatment

Hälsa och livskvalitet hos barn och ungdomar med diabetes och låga HbA1c-värden

Ont i halsen hos barn mellan 0-14 år

Upptäckt och utredning av neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga

Cancer

Cancersatsningen – varje dag räknas – baslinjemätning i primärvård 

The Örenäs Research Group GP Survey – en studie av faktorer som påverkar primärvårdsläkares beslut att remittera patienter med symtom där cancer kan misstänkas

Endokrina sjukdomar, diabetes

Depression, diabetes och biokemiska markörer

Uppföljning av Affektskola och Skriptskola samt Basal Kroppskännedom för diabetespatienter med nedsatt glykemiskt kontroll och psykiska symptom

Analyser av mekanismer och orsaker till sämre prognos hos vuxna patienter med störd glukostolerans och kardiovaskulär sjukdom

Hälsa och livskvalitet hos barn och ungdomar med diabetes och låga HbA1c-värden

Lärandet i att leva med diabetes

Våga vara mätt – gruppbehandling för viktnedgång

Diabetesincidens i Kronoberg och Kalmar län 2016-2017 DIKK

Dödlighet och sjuklighet 15 år efter insjuknandet i diabetes, typ 1 och typ 2, i Kronoberg

Etik

Etiska problem med fokus på prioriteringsplattformens tillämpning inom svensk sjukvård

Självförvållad sjuklighet – bör egenansvar beaktas vid prioriteringssituationer i vården och vilka krav kan sjukvården ställa på patienters egenansvar i samband med sjukvårdsinsatser

Folkhälsa

Implementering av en strukturerad arbetsmodell för fysisk aktivitet på recept i hälso- och sjukvårdens rutinverksamhet

Våga vara mätt

Försäkringsmedicin

WorkUp – Tidigt strukturerat omhändertagande med arbetsplatsintervention för förbättrad arbetsförmåga vid nack- och/eller ryggsmärta. En prospektiv parvis kluster randomiserad kontrollerad studie inom primärvården med tre års uppföljning.

Strukturerat omhändertagande i primärvården av patienter med besvär i nacke och/eller rygg i syfte att stärka funktion och arbetsförmåga

REGASSA (REhabilteringsGAranti Samlad Satsning och Ansökan)

Hjärt-/kärlsjukdomar

Analyser av mekanismer och orsaker till sämre prognos hos vuxna patienter med störd glukostolerans och kardiovaskulär sjukdom

Kan preoperativa kognitionstester med AQT och mätning av peroperativ hjärnsyrgasmättnad med INVOS predicera postoperativ konfusion? AQT-INVOS-studien

Dödlighet och sjuklighet 15 år efter insjuknandet i diabetes, typ 1 och typ 2, i Kronoberg

Implementering

Implementering av en strukturerad arbetsmodell för fysisk aktivitet på recept i hälso- och sjukvårdens rutinverksamhet

Infektioner, antibiotika

Jämförande studie mellan PPD och IGRA på nyligen anlända migranter

Är D-vitaminbrist associerat med latent tuberkulos hos nyligen anlända migranter till Sverige?

Luftvägsinfektioner i primärvården 

Handläggning av ont i halsen i primärvården 

Etiologi vid faryngotonsillit hos vuxna 

Migration och hälsa

Jämförande studie mellan PPD och IGRA på nyligen anlända migranter

Är D-vitaminbrist associerat med latent tuberkulos hos nyligen anlända migranter till Sverige?

Patientcentrerad vård

Patientcentrering och The Patient Enablement Instrument: Vad mäter vi egentligen?

The EuropeanTherapeutic Alliance Tool Assessment (TATA) study

Psykisk ohälsa, psykiatri

Produktiva aktiviteter för personer med psykisk sjukdom: Stöd till sårbara subgrupper. Delprojekt "Produktiva aktiviter för unga personer med psykos"

Depression, diabetes och biokemiska markörer

Uppföljning av Affektskola och Skriptskola samt Basal Kroppskännedom för diabetespatienter med nedsatt glykemiskt kontroll och psykiska symptom

REGASSA (Rehabiliteringsgaranti samlad satsning och ansökan)

Behandling för personer med depression och/eller ångest – en randomiserad kontrollerad studie av Tree Theme Method® (TTM) som intervention

Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation

Depression, ångest och föräldrastress hos nyblivna pappor och mammor

Upptäckt och utredning av neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga

Kan preoperativa kognitionstester med AQT och mätning av peroperativ hjärnsyrgasmättnad med INVOS predicera postoperativ konfusion? AQT-INVOS-studien

Rörelseorganens sjukdomar

WorkUp – Tidigt strukturerat omhändertagande med arbetsplatsintervention för förbättrad arbetsförmåga vid nack- och/eller ryggsmärta. En prospektiv parvis kluster randomiserad kontrollerad studie inom primärvården med tre års uppföljning.

Strukturerat omhändertagande i primärvården av patienter med besvär i nacke och/eller rygg i syfte att stärka funktion och arbetsförmåga

Tandhälsa

Retention and Stability of Upper Front Teeth after Orthodontic Treatment

Vårdens struktur och process

The Örenäs Research Group GP Survey – en studie av faktorer som påverkar primärvårdsläkares beslut att remittera patienter med symtom där cancer kan misstänkas

The EuropeanTherapeutic Alliance Tool Assessment (TATA) study

Vårdmiljö

Optimerad fysisk vårdmiljö – Care Optimization of Physical Environment

Vårdvetenskap

Optimerad fysisk vårdmiljö – Care Optimization of Physical Environment

Lärandet i att leva med diabetes

Kan preoperativa kognitionstester med AQT och mätning av peroperativ hjärnsyrgasmättnad med INVOS predicera postoperativ konfusion? AQT-INVOS-studien

Äldre

Kan preoperativa kognitionstester med AQT och mätning av peroperativ hjärnsyrgasmättnad med INVOS predicera postoperativ konfusion? AQT-INVOS-studien

Kontakt

Katarina Hedin

FoU-chef

Docent, specialist i allmänmedicin; forskar om infektionssjuklighet hos förskolebarn och förskrivning av antibiotika.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 38, 0709-84 49 88

Kontakta webbredaktionen

Senast uppdaterad: 9 maj 2016