Regional innovationsstrategi

För att Sverige ska kunna behålla och stärka sin välfärdsnivå måste landets konkurrenskraft på globala marknader förbättras.

En stärkt innovationsförmåga är vägen för ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv. Innovationer kan också ge ett mervärde på våra arbetsplatser som i sin tur blir till nytta till för kunder, medborgare och användare.

För att kunna se effekter av innovationsarbetet i regionen behöver ett gemensamt ansvar tas. Den regionala innovationsstrategin utvecklas av Region Kronoberg i nära samverkan med övriga offentliga aktörer i Kronobergs län samt representanter för det regionala näringslivet och akademin.

En lång rad initiativ på nationell och regional nivå pågår just nu för att påverka förutsättningarna för innovation för individer, företag och organisationer. För länets näringsliv är innovation vägen till en lönsam och hållbar utveckling.

Följ och påverka arbetet med den regionala innovationsstrategin på bloggen:

Innovation Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Agata Kosno Uhlhorn

Samordnare

EU Interreg Contact Point

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 70

Senast uppdaterad: 25 januari 2016