Näringslivsutveckling

Glasbruken, skogsbruket och de många sågverken har lagt grunden för näringslivet i Kronobergs län. De är fortfarande av stor betydelse men har kompletterats av nya näringar inom till exempel informationsteknik, plast- och aluminiumindustri.

Välståndet i regionen skapas till stor del av den höga andelen små och medelstora företag där entreprenörsandan och tillverkningsindustrin är betydelsefulla drivkrafter. 

Näringslivssamordning

Region Kronoberg kallar samman kommunernas näringslivsansvariga till träffar om aktuella näringslivsfrågor. Syftet är att dra lärdom av kommunernas olika erfarenheter och främja det regionala samarbetet.

Besöksnäringen

Region Kronoberg arbetar med att stötta och utveckla Kronobergs besöksnäring. En strategi för besöksnäringen fastställdes redan 2012. För att omsätta strategins vision till handling har en handlingsplan arbetats fram gemensamt mellan Regionförbundet södra Småland (sedan 2015 Region Kronoberg) och vårt turistbolag Destination Småland.

Besöksnäringen

Stöd till företagsutveckling

Har du en idé som du vill förverkliga men behöver råd och stöd på vägen? Region Kronoberg är delägare i ALMI företagspartner Kronoberg AB samt Företagsfabriken i Kronoberg AB, som aktivt stöttar företagsutveckling i regionen.

Projekt

Region Kronoberg arbetar inom näringslivsområdet med projektmedel för att fånga upp och stödja idéer och projekt som stärker den ekonomiska utvecklingen.

Projekt inom näringsliv och innovation

Kontakt

Agata Kosno Uhlhorn

Samordnare

EU Interreg Contact Point

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 70

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 73

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-64 57 73

Yanni Shizhou

Projektledare Kinasamarbete

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 61

Senast uppdaterad: 13 februari 2017