Stöd till företagsutveckling

I Kronobergs län finns flera företags- och innovationsfrämjande organisationer och projekt. De stöttar och stimulerar både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag och nya företag.

Företagsstöd

Idén är enkel: om våra företag utvecklas, utvecklas hela Kronoberg. Konsulttimmen erbjuder upp till sex kostnadsfria rådgivningstimmar för dig som är småföretagare i Kronobergs län. Stödet finansieras av Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Konsulttimmen riktar sig till småföretag i Kronoberg som har:

 • 0-49 anställda
 • F-skattesedel
 • En ekonomi i balans

Inom följande områden kan du söka rådgivning:

 • Ekonomi & Juridik
 • Marknad & Sälj
 • Organisation & Ledarskap
 • IT & Digitalisering

Webbplats

www.konsulttimmen.se, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg har möjlighet att lämna stöd i form av så kallade digitaliseringscheckar till småföretag. Digitaliseringscheckarna ska användas för företagens planering och arbete med digitalisering. Syftet med digitaliseringscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst eller kortare projektanställningar för att snabbare göra insatser för att digitalisera sin verksamhet. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg.

Faktablad digitaliseringscheckar, pdf, öppnas i nytt fönster

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan 2018

Digitaliseringscheckar kan sökas och beviljas i mån av tillgång på utvecklingsmedel. För mer information kontakta Anders Unger eller Helene Wieslander, se kontaktuppgifter nedan.  

Här finner du datum för årets ansökningsomgångar, samt datum för bedömningsmöte, även kallat ”draknäste”. Vid draknästet ska det sökande företaget kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

Vårens ansökningsomgång

Sista ansökningsdag 16/4 och draknäste 26/4

Höstens ansökningsomgång

Sista ansökningsdag 29/10 och draknäste 9/11

Blankett för PC

Intresseanmälan för digitaliserings- och internationaliseringscheckar, pdf, öppnas i nytt fönster

Blankett för MAC

Intresseanmälan för digitaliserings- och internationaliseringscheckar, word

Infobroschyr om affärsutvecklingscheckar

Utbetalning av medel

För utbetalning av medel till företag som beviljats affärsutvecklingscheck ska blankett för lägesrapport och slutrapport fyllas i och bifogas i ansökan om utbetalning. 

Blankett för lägesrapport, word, öppnas i nytt fönster

Blankett för slutrapport, word, öppnas i nytt fönster

Här finner du datum för årets ansökningsomgångar, samt datum för bedömningsmöte, även kallat ”draknäste”. Vid draknästet ska det sökande företaget kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

 

 

 

Region Kronoberg har möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till småföretag för internationalisering. Affärsutvecklingscheckarna ska användas för företagens förberedelse för internationalisering eller för att bredda en befintlig utlandsmarknad ytterligare. Syftet med affärsutvecklingscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser för att nå nya marknader. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg.

Vanliga frågor och svar om affärsutvecklingscheckar, info från Tillväxtverket

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan 2018

Affärsutvecklingscheckar kan sökas och beviljas i mån av tillgång på utvecklingsmedel. För mer information kontakta Anders Unger eller Helene Wieslander, se kontaktuppgifter nedan.  

Här finner du datum för årets ansökningsomgångar, samt datum för bedömningsmöte, även kallat ”draknäste”. Vid draknästet ska det sökande företaget kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

Vårens ansökningsomgång

Sista ansökningsdag 13/3 och draknäste 22/3

Höstens ansökningsomgång

Sista ansökningsdag 17/9 och draknäste 27/9

Blankett för PC

Intresseanmälan för digitaliserings- och internationaliseringscheckar, pdf, öppnas i nytt fönster

Blankett för MAC

Intresseanmälan för digitaliserings- och internationaliseringscheckar, word

Infobroschyr om affärsutvecklingscheckar, pdf, öppnas i nytt fönster

Utbetalning av medel

För utbetalning av medel till företag som beviljats affärsutvecklingscheck ska blankett för lägesrapport och slutrapport fyllas i och bifogas i ansökan om utbetalning. 

Blankett för lägesrapport, word, öppnas i nytt fönster

Blankett för slutrapport, word, öppnas i nytt fönster

Har du en idé du tror du skulle kunna sälja? Ska du starta företag? Har du ett företag du vill utveckla? Söker du finansiering? Kontakta någon av följande organisationer.

ALMI Företagspartner Kronoberg

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

ALMI Företagspartner Kronoberg, öppnas i nytt fönster

ALMI Invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer.

ALMI Invest, öppnas i nytt fönster

Företagsfabriken

Företagsfabriken erbjuder en kreativ miljö där de satsar på lovande, nystartade bolag. Genom att stötta, kvalitetssäkra och backa upp med nödvändiga verktyg får entreprenörer tid att satsa på sitt företag och på så sätt växa.

Företagsfabriken i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Coompanion Kronoberg

Coompanion är experter på kooperativt företagande och arbetar med företag inom alla branscher i hela Kronoberg.

Coompanion Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

Tf. chef för hållbar tillväxt

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 73

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 64

Senast uppdaterad: 19 januari 2018