Stöd till företags- och innovationsutveckling

I Kronobergs län finns flera företags- och innovationsfrämjande organisationer. De stöttar och stimulerar både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag och nya företag.

Har du en idé du tror du skulle kunna sälja? Ska du starta företag? Har du ett företag du vill utveckla? Söker du finansiering? Kontakta någon av följande organisationer.

ALMI Företagspartner Kronoberg

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

ALMI Företagspartner Kronoberg, öppnas i nytt fönster

ALMI Invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer.

ALMI Invest, öppnas i nytt fönster

Företagsfabriken

Företagsfabriken erbjuder en kreativ miljö där de satsar på lovande, nystartade bolag. Genom att stötta, kvalitetssäkra och backa upp med nödvändiga verktyg får entreprenörer tid att satsa på sitt företag och på så sätt växa.

Företagsfabriken i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Coompanion Kronoberg

Coompanion är experter på kooperativt företagande och arbetar med företag inom alla branscher i hela Kronoberg.

Coompanion Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Stöd till enskilda företag 

Digitaliseringscheckar

Region Kronoberg kommer under hösten 2016 att vara ett av fyra pilotlän som har möjlighet att lämna stöd i form av så kallade digitaliseringscheckar till småföretag. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg. Digitaliseringscheckarna ska användas för företagens planering och arbete med digitalisering. Syftet med digitaliseringscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst eller kortare projektanställningar för att snabbare göra insatser för att digitalisera sin verksamhet.

Faktablad digitaliseringscheckar, pdf, öppnas i nytt fönster

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan 2017

Digitaliseringscheckar kan sökas senast den 20 oktober och kan beviljas i mån av tillgångång på utvecklingsmedel. I dagsläget finns dock inte mer utvecklingsmedel för denna check, men det kan alltså komma att ändras fram till den 20 oktober. För mer info kontakta Carl Arvidsson, se kontaktuppgifter nedan. 

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Region Kronoberg har under perioden 2015-2017 möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till småföretag för internationalisering. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg. Affärsutvecklingscheckarna ska användas för företagens förberedelse för internationalisering eller för att bredda en befintlig utlandsmarknad ytterligare. Syftet med affärsutvecklingscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser för att nå nya marknader.

Vanliga frågor och svar om affärsutvecklingscheckar, info från Tillväxtverket

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan 2017

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering kan sökas senast den 28 september. Bedömningsmöte för de ansökande företagen är satt till den 12 oktober. Detta datum ska alltså de sökande företagen kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

Blankett för PC

Intresseanmälan för digitaliserings- och internationaliseringscheckar, pdf, öppnas i nytt fönster

Blankett för MAC

Intresseanmälan för digitaliserings- och internationaliseringscheckar, word

Infobroschyr om affärsutvecklingscheckar

Utbetalning av medel

För utbetalning av medel till företag som beviljats affärsutvecklingscheck ska blankett för lägesrapport och slutrapport fyllas i och bifogas i ansökan om utbetalning. 

Blankett för lägesrapport, word, öppnas i nytt fönster

Blankett för slutrapport, word, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

Tf. chef för hållbar tillväxt

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 73

Carl Arvidsson

Samordnare för näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 61

Senast uppdaterad: 29 juni 2017