Stöd till företags- och innovationsutveckling

I Kronobergs län finns flera företags- och innovationsfrämjande organisationer. De stöttar och stimulerar både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag och nya företag.

Har du en idé du tror du skulle kunna sälja? Ska du starta företag? Har du ett företag du vill utveckla? Söker du finansiering? Kontakta någon av följande organisationer.

Konsulttimmen (kommer inom kort)

Idén är enkel: om våra företag utvecklas, utvecklas hela Kronoberg. Konsulttimmen erbjuder upp till sex kostnadsfria rådgivningstimmar för dig som är småföretagare i Kronobergs län. 

Konsulttimmen riktar sig till småföretag i Kronoberg som har:

 • 0-49 anställda
 • F-skattesedel
 • En ekonomi i balans

Inom följande områden kan du söka rådgivning:

 • Ekonomi & Juridik
 • Marknad & Sälj
 • Organisation & Ledarskap
 • IT & Digitalisering

Läs mer om vad du kan få och hur det går till!

 

Stöd till enskilda företag

Digitaliseringscheckar

Region Kronoberg har möjlighet att lämna stöd i form av så kallade digitaliseringscheckar till småföretag. Digitaliseringscheckarna ska användas för företagens planering och arbete med digitalisering. Syftet med digitaliseringscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst eller kortare projektanställningar för att snabbare göra insatser för att digitalisera sin verksamhet. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg.

Faktablad digitaliseringscheckar, pdf, öppnas i nytt fönster

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan 2018

Digitaliseringscheckar kan sökas och beviljas i mån av tillgång på utvecklingsmedel. Datumet för ansökan kommer infalla under våren. Exakt datum presenteras på denna sida inom kort. För mer information kontakta Anders Unger eller Helene Wieslander, se kontaktuppgifter nedan. 

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Region Kronoberg har möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till småföretag för internationalisering. Affärsutvecklingscheckarna ska användas för företagens förberedelse för internationalisering eller för att bredda en befintlig utlandsmarknad ytterligare. Syftet med affärsutvecklingscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser för att nå nya marknader. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg.

Vanliga frågor och svar om affärsutvecklingscheckar, info från Tillväxtverket

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan 2018

Datum för ansökan om affärsutvecklingscheckar för internationalisering kommer att infalla under våren. Datum för ansökan och bedömningsmöte för de ansökande företagen kommer att presenteras här inom kort. Vid det utsatta datumet ska de sökande företagen kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

Blankett för PC

Intresseanmälan för digitaliserings- och internationaliseringscheckar, pdf, öppnas i nytt fönster

Blankett för MAC

Intresseanmälan för digitaliserings- och internationaliseringscheckar, word

Infobroschyr om affärsutvecklingscheckar

Utbetalning av medel

För utbetalning av medel till företag som beviljats affärsutvecklingscheck ska blankett för lägesrapport och slutrapport fyllas i och bifogas i ansökan om utbetalning. 

Blankett för lägesrapport, word, öppnas i nytt fönster

Blankett för slutrapport, word, öppnas i nytt fönster

 

ALMI Företagspartner Kronoberg

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

ALMI Företagspartner Kronoberg, öppnas i nytt fönster

ALMI Invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer.

ALMI Invest, öppnas i nytt fönster

Företagsfabriken

Företagsfabriken erbjuder en kreativ miljö där de satsar på lovande, nystartade bolag. Genom att stötta, kvalitetssäkra och backa upp med nödvändiga verktyg får entreprenörer tid att satsa på sitt företag och på så sätt växa.

Företagsfabriken i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Coompanion Kronoberg

Coompanion är experter på kooperativt företagande och arbetar med företag inom alla branscher i hela Kronoberg.

Coompanion Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

Tf. chef för hållbar tillväxt

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 73

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 64

Senast uppdaterad: 9 november 2017