Bilden saknar en alternativtext.

Verklighetslabbet

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

En stor utmaning för offentlig sektor är att leverera välfärdstjänster som är i takt med den tekniska utvecklingen, motsvarar kraven från befolkningen och är resurseffektiva. Därför behövs nya innovativa arbetssätt i hela välfärden: i hälso- och sjukvård, omsorg, skola, kollektivtrafik, landsbygdsutveckling med mera.

I Kronoberg finns en väletablerad samverkansstruktur mellan offentliga aktörer och Linnéuniversitetet. Men för att utveckla nya innovationer behövs en samverkan även med aktörer från näringsliv och civilsamhälle. Därför skapar Region Kronoberg ett verklighetslabb där aktörerna tillsammans kan fokusera på innovativa arbetssätt. 

Verklighetslabbet ska

  • Samverka med akademi, näringsliv och civilsamhälle
  • Använda metoder för användardriven innovation med invånarens behov i centrum, exempelvis tjänstedesign och nudging.

Aktuellt

Vi söker nu team som vill utveckla bättre och smartare välfärdstjänster! 

Vill ni utveckla smartare och bättre välfärdstjänster? Har ni en utmaning som ni längtar efter att sätta tänderna i? Anmäl er till Verklighetslabbets och Innovationsguidens utvecklingsprogram!

Mer information hittar du här Information verklighetslabbet, pdf, öppnas i nytt fönster

Inspiration

Redo att bli utmanad

Presentationer och film från konferensen "Redo att bli utmanad" 12 april 2019

Att skapa innovationer

Vad krävs av offentlig sektor i form av tänkande och görande för att möta befolkningens behov i framtiden? Föreläsning på Regiondagarna 2019 med Therese Råberg och Lone Larsen, Region Kronoberg

Se presentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Helen Bevan

På 37 minuter förklarar Helen Bevan några de grundläggande tankarna för verklighetslabbet. Vi kunde inte gjort det bättre själva!

 

Designsprint Äldrehälsa, november 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Studieresa till Nederländerna, oktober 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Projektbeskrivning till Vinnova  om Verkligetslabbet Kronoberg, 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

För mer information om verklighetslabbet hör av dig till 

Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 5 juli 2019