Bilden saknar en alternativtext.

Verklighetslabbet

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

En stor utmaning för offentlig sektor är att leverera välfärdstjänster som är i takt med den tekniska utvecklingen, motsvarar kraven från befolkningen och är resurseffektiva. Därför behövs nya innovativa arbetssätt i hela välfärden: i hälso- och sjukvård, omsorg, skola, kollektivtrafik, landsbygdsutveckling med mera.

I Kronoberg finns en väletablerad samverkansstruktur mellan offentliga aktörer och Linnéuniversitetet. Men för att utveckla nya innovationer behövs en samverkan även med aktörer från näringsliv och civilsamhälle. Därför skapar Region Kronoberg ett verklighetslabb där aktörerna tillsammans kan fokusera på innovativa arbetssätt. Verklighetslabbet ska

  • Samverka med akademi, näringsliv och civilsamhälle
  • Använda metoder för användardriven innovation med invånarens behov i centrum, exempelvis tjänstedesign och nudging.

Aktuellt 2020: Verklighetslabba du också!

Grundkurs i tjänstedesign

Grundkursen vänder sig till dig i offentlig sektor i Kronoberg som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Fokus ligger på att lära genom att göra. Tillsammans med andra kursdeltagare får du testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign. 

Inbjudan grundkurs i tjänstedesign, öppnas i nytt fönster

Utvecklingsprogram med tjänstedesign som grund

Vi söker team som vill utveckla bättre och smartare välfärdstjänster! Har ni en utmaning som ni längtar efter att sätta tänderna i? Anmäl er till Verklighetslabbets och Innovationsguidens utvecklingsprogram senast den 2 mars 2020. 

Planerade datum: 18 mars, 3 juni och 16 september.

Verklighetslabbets utvecklingsprogram 2020, öppnas i nytt fönster

Innovationspraktik våren 2020

Syftet med att göra innovationspraktik är att ta emot eller göra ett längre studiebesök på ett strukturerat sätt med ett tydligt mål. Tanken är att göra det enklare för medarbetarna att träffas, lära av varandra och utbyta idéer som kan skapa innovationer. 

Datum för uppstartsträffen är 28/4 kl. 13.30-15.30. Själva praktiken äger rum tre heldagar, tisdag 12/5 – torsdag 14/5. Sista dag för anmälan är 14/4

Inbjudan och anmälan

Kontakt

För mer information om verklighetslabbet hör av dig till 

Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 13 februari 2020