Bilden saknar en alternativtext.

Verklighetslabbet

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

En stor utmaning för offentlig sektor är att leverera välfärdstjänster som är i takt med den tekniska utvecklingen, motsvarar kraven från befolkningen och är resurseffektiva. Därför behövs nya innovativa arbetssätt i hela välfärden: i hälso- och sjukvård, omsorg, skola, kollektivtrafik, landsbygdsutveckling med mera.

I Kronoberg finns en väletablerad samverkansstruktur mellan offentliga aktörer och Linnéuniversitetet. Men för att utveckla nya innovationer behövs en samverkan även med aktörer från näringsliv och civilsamhälle. Därför skapar Region Kronoberg ett verklighetslabb där aktörerna tillsammans kan fokusera på innovativa arbetssätt. Verklighetslabbet ska

  • Samverka med akademi, näringsliv och civilsamhälle
  • Använda metoder för användardriven innovation med invånarens behov i centrum, exempelvis tjänstedesign och nudging.

Aktuellt hösten 2019: Verklighetslabba du också!

Utveckla smartare och bättre välfärdstjänster

Vi söker nu team som vill utveckla bättre och smartare välfärdstjänster! Har ni en utmaning som ni längtar efter att sätta tänderna i? Anmäl er till Verklighetslabbets och Innovationsguidens utvecklingsprogram senast den 7 oktober.

Verklighetslabbets och Innovationsguidens utvecklingsprogram, pdf, öppnas i nytt fönster

Gör innovationspraktik!

Att göra innovationspraktik handlar om ta emot eller göra ett studiebesök på ett strukturerat sätt med ett tydligt mål. Tanken är att göra det enklare för medarbetarna att träffas, lära av varandra och få kunskap. Sista dag för anmälan är 7 oktober. Uppstartsträffen är den 29/10 kl. 13-15 och praktiken äger rum onsdag 6/11 – fredag 8/11.

Mer information om innovationspraktik i Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Inspiration

Material från konferensen "Redo att bli utmanad" 12 april 2019

Presentationer och film från konferensen "Redo att bli utmanad"

Föreläsning februari 2019: Att skapa innovationer

Vad krävs av offentlig sektor i form av tänkande och görande för att möta befolkningens behov i framtiden? Föreläsning på Regiondagarna 2019 med Therese Råberg och Lone Larsen, Region Kronoberg

Se presentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Film med Helen Bevan (NHS)

På 37 minuter förklarar Helen Bevan, förändringsledare i brittiska National Health Service (NHS), några de grundläggande tankarna för verklighetslabbet. Vi kunde inte gjort det bättre själva!

 

Designsprint Äldrehälsa, november 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Studieresa till Nederländerna, oktober 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Projektbeskrivning till Vinnova  om Verkligetslabbet Kronoberg, 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

För mer information om verklighetslabbet hör av dig till 

Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 30 augusti 2019