Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Att skapa ett hållbart och aktivt liv med diabetes

22 september 2017

Hur kan patienter på bästa sätt lära sig leva med diabetes och göra det till en del av sin vardag? Det har Karin Johansson, samordnare för hälso- och sjukvårdsutveckling i Region Kronoberg forskat i....

Kronobergs sociala företag ska bli en superkraft

22 september 2017

Är du intresserad av vad som händer inom projektet Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Kronoberg, av nätverket för social ekonomi och socialt företagande i länet? Nu har ASF i Kronoberg startat...

Vuxenpsykiatrin öppnar hälsomottagning för att förebygga livsstilssjukdomar

21 september 2017

Personer med allvarlig psykisk sjukdom lever med en hög risk för somatisk ohälsa. För att kunna förebygga, förhindra eller skjuta upp insjuknande i livsstilssjukdom satsar vuxenpsykiatrin i Region Kro...

Gratis resa för skolelever bidrar till fullbokad utställning i Huseby

20 september 2017

Tillsammans med Tekniska museet och Huseby Bruk har projektet Mot nya höjder satt upp utställningen "Teknik – då, nu och imorgon". En utställning där vi får följa teknikens utveckling från dåtidens Hu...