Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 november 2019

1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Kronoberg och Blekinge

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdelade projektbidraget inom det nationella projektet Bokstart.

Under 2020 kommer Språkstegen fortsätta med bokgåvor till alla barn, modell-läsning i hemmet och på BVC, babysagor på biblioteket, föräldramöten och annat som redan påbörjats.

Bidraget innebär även att vi nu kan fördjupa vår kunskap kring barn och familjer med särskilda behov och ta fram och implementera en modell för läsfrämjande för dem, säger projektledare Sara Wijk.

Genom medvetenhet och att arbeta tillsammans har vi lyckats bygga upp en struktur som håller och som inte bara vi utan också Kulturrådet tror på.

Kulturrådet har även beviljat 50,000 kr till kommunerna Lessebo och Karlshamn för att utveckla ”Språkstegen” tillsammans med förskolan.

Kontakt

Sara Wijk

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0455-73 71 52

Helena Nyström

Barnhälsovårdssamordnare Region Kronoberg

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 56

Relaterade nyheter

Funderar du på att söka projektmedel?

14 januari 2020

Vet du att Region Kronoberg har ett projektkontor där du kan få stöttning i projektutveckling? Tack vare kontakten med Region Kronoberg har till exempel Linnéuniversitetet nyligen beviljats 188 996 eu...

Informationsträff om projektmedel från Europeiska socialfonden

8 januari 2020

Vill du höra mer om hur du kan söka medel från Socialfonden? Den 22 januari kommer Svenska ESF-rådet till Växjö och berättar om deras nuvarande utlysning samt ger tips om saker du bör tänka på när du...

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

20 december 2019

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare m...

Nytt verktyg för att säkerställa hållbara insatser

12 december 2019

Det är självklart att vi ska arbeta på ett sätt som bidrar till folkhälsa, god ekonomi, jämställdhet och utan miljöpåverkan. Men, det sker inte av sig självt. Regional utveckling har färdigställt ett...