Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 november 2019

1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Kronoberg och Blekinge

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdelade projektbidraget inom det nationella projektet Bokstart.

Under 2020 kommer Språkstegen fortsätta med bokgåvor till alla barn, modell-läsning i hemmet och på BVC, babysagor på biblioteket, föräldramöten och annat som redan påbörjats.

Bidraget innebär även att vi nu kan fördjupa vår kunskap kring barn och familjer med särskilda behov och ta fram och implementera en modell för läsfrämjande för dem, säger projektledare Sara Wijk.

Genom medvetenhet och att arbeta tillsammans har vi lyckats bygga upp en struktur som håller och som inte bara vi utan också Kulturrådet tror på.

Kulturrådet har även beviljat 50,000 kr till kommunerna Lessebo och Karlshamn för att utveckla ”Språkstegen” tillsammans med förskolan.

Kontakt

Sara Wijk

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0455-73 71 52

Helena Nyström

Barnhälsovårdssamordnare Region Kronoberg

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 56

Relaterade nyheter

Intresserad av Kronobergs framtid? Nu finns en kortversion av den regionala utvecklingsstrategin

22 november 2019

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). Strategin beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Nu kan du på ett enkelt sätt ta del prioriteringarna i en k...

Nu lanseras Business region Kronoberg – plattformen för företagare

13 november 2019

Den 14 november lanseras businessregionkronberg.se – en plattform med målet att bli en självklar ingång för företagare som söker stöd i att starta upp, utveckla eller etablera sin verksamhet. Sidan ha...

Informationsmöte om projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Interreg

5 november 2019

Region Kronoberg bjuder in till informationsmöte om hur din verksamhet kan bidra till den regionala utvecklingen och strukturell förändring på ett hållbart sätt. Lyssna till när Tillväxtverket berätta...

Regional samverkan för företagen

30 oktober 2019

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gas...