Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 november 2019

1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Kronoberg och Blekinge

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdelade projektbidraget inom det nationella projektet Bokstart.

Under 2020 kommer Språkstegen fortsätta med bokgåvor till alla barn, modell-läsning i hemmet och på BVC, babysagor på biblioteket, föräldramöten och annat som redan påbörjats.

Bidraget innebär även att vi nu kan fördjupa vår kunskap kring barn och familjer med särskilda behov och ta fram och implementera en modell för läsfrämjande för dem, säger projektledare Sara Wijk.

Genom medvetenhet och att arbeta tillsammans har vi lyckats bygga upp en struktur som håller och som inte bara vi utan också Kulturrådet tror på.

Kulturrådet har även beviljat 50,000 kr till kommunerna Lessebo och Karlshamn för att utveckla ”Språkstegen” tillsammans med förskolan.

Kontakt

Sara Wijk

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0455-73 71 52

Helena Nyström

Barnhälsovårdssamordnare Region Kronoberg

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 56

Relaterade nyheter

Coronavirusets effekter för näringslivet i Kronoberg

31 mars 2020

Många företag har det tufft just nu, och det kan vara svårt att få en överblick av allt som händer under coronakrisen. Därför hjälper Business Region Kronoberg företagare med en daglig lägesuppdaterin...

Världens största glaskonferens ställs in

12 mars 2020

Sedan lång tid tillbaka har man planerat för GAS2020 i det småländska Glasriket. Arrangör är föreningen Glass Art Association med säte i USA i samarbete med den svenska projektägaren och Glasbruken.

Regional satsning på hållbar konsumtion och produktion

10 mars 2020

Hållbara transporter i besöksnäringen och mer lokalproducerad mat. Det är två saker som Region Kronoberg ska åstadkomma med stöd av Tillväxtverket fram till år 2022.

Näringslivspolitik = kompetensförsörjning

18 februari 2020

Näringslivspolitik är idag alltmer synonymt med kompetensförsörjning. Det visar Sydsvenska handelskammarens rapport ”Så utvecklas sydöstra Sverige – en studie av näringslivets tillväxt och produktivit...