Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 november 2019

1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Kronoberg och Blekinge

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdelade projektbidraget inom det nationella projektet Bokstart.

Under 2020 kommer Språkstegen fortsätta med bokgåvor till alla barn, modell-läsning i hemmet och på BVC, babysagor på biblioteket, föräldramöten och annat som redan påbörjats.

Bidraget innebär även att vi nu kan fördjupa vår kunskap kring barn och familjer med särskilda behov och ta fram och implementera en modell för läsfrämjande för dem, säger projektledare Sara Wijk.

Genom medvetenhet och att arbeta tillsammans har vi lyckats bygga upp en struktur som håller och som inte bara vi utan också Kulturrådet tror på.

Kulturrådet har även beviljat 50,000 kr till kommunerna Lessebo och Karlshamn för att utveckla ”Språkstegen” tillsammans med förskolan.

Kontakt

Sara Wijk

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0455-73 71 52

Helena Nyström

Barnhälsovårdssamordnare Region Kronoberg

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 56

Relaterade nyheter

Näringslivspolitik = kompetensförsörjning

18 februari 2020

Näringslivspolitik är idag alltmer synonymt med kompetensförsörjning. Det visar Sydsvenska handelskammarens rapport ”Så utvecklas sydöstra Sverige – en studie av näringslivets tillväxt och produktivit...

Nytt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

10 februari 2020

I april öppnar ett resurscentrum som ska ge stöd till yrkesverksamma som jobbar med våld i nära relationer. Fokus kommer att ligga på hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är ett förbättrat och lik...

På väg mot en cirkulär ekonomi

4 februari 2020

Titta dig omkring hemma och fundera på vilken sak som är äldst. Har du kanske en spegel, ett smycke eller en stol från förrförra seklet? Vi lever idag i ett samhälle där det mesta som omger oss är til...

Validering viktigt för framtidens kompetensförsörjning

31 januari 2020

Validering är centralt för att förverkliga möjligheterna till livslångt lärande och lösa kompetensbristen. Det var två viktiga budskap på den nationella valideringskonferensen i Växjö den 27-28 januar...