Fler nyheter

24 maj 2018

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Med de statliga utvecklingsbidragen kan vi ytterligare stärka arbetet med att se till att Kronobergarna har tillgång till kultur i hela länet, säger kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S).

Kulturrådets utvecklingsbidrag bidar också till att stärka Kronobergs förutsättningar att genomföra prioriteringarna i den regionala kulturplanen och bedriva regionalt utvecklingsarbete. Bidrag ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Organisationer som är verksamma i län som ingår i kultursamverkansmodellen och som får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman kan söka utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. I bedömningen prioriteras projekt som har regional förankring. 

Kronoberg har fått fem projekt beviljade:

 • 200 000 kronor till Musica Vitae: Rörelse - nya perspektiv på musik och ergonomi, år 1 av 2
 • 450 000 kronor till Region Kronoberg: Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscenen
 • 500 000 kronor till Region Blekinge/Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg: Det kreativa rummet, år 2 av 3
 • 520 000 till Region Blekinge/Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige, år 3 av 3
 • 450 000 kronor till Region Jönköpings län: Nya Småland, år 3 av 3

Kontakt

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0706-65 22 72

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48
Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 02

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

"Tillväxtposition på topp trots strukturella utmaningar"

17 oktober 2018

Kronoberg är ett produktionslän med en stark entreprenörsanda. Här finns en blandning av små företag och stora världsledande företag som exempelvis Ikea, Nibe, Södra och Fortnox. Bakom Sveriges högsta...