Fler nyheter

24 maj 2018

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Med de statliga utvecklingsbidragen kan vi ytterligare stärka arbetet med att se till att Kronobergarna har tillgång till kultur i hela länet, säger kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S).

Kulturrådets utvecklingsbidrag bidar också till att stärka Kronobergs förutsättningar att genomföra prioriteringarna i den regionala kulturplanen och bedriva regionalt utvecklingsarbete. Bidrag ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Organisationer som är verksamma i län som ingår i kultursamverkansmodellen och som får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman kan söka utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. I bedömningen prioriteras projekt som har regional förankring. 

Kronoberg har fått fem projekt beviljade:

 • 200 000 kronor till Musica Vitae: Rörelse - nya perspektiv på musik och ergonomi, år 1 av 2
 • 450 000 kronor till Region Kronoberg: Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscenen
 • 500 000 kronor till Region Blekinge/Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg: Det kreativa rummet, år 2 av 3
 • 520 000 till Region Blekinge/Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige, år 3 av 3
 • 450 000 kronor till Region Jönköpings län: Nya Småland, år 3 av 3

Kontakt

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0706-65 22 72

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48
Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 02

Relaterade nyheter

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

21 juni 2018

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Fördröjda åtgärder vid allvarlig händelse

15 juni 2018

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria, då ett barn med allvarlig näsblödning fick vänta onödigt länge på rätt behandling.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

12 juni 2018

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats...