Fler nyheter

24 maj 2018

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Med de statliga utvecklingsbidragen kan vi ytterligare stärka arbetet med att se till att Kronobergarna har tillgång till kultur i hela länet, säger kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S).

Kulturrådets utvecklingsbidrag bidar också till att stärka Kronobergs förutsättningar att genomföra prioriteringarna i den regionala kulturplanen och bedriva regionalt utvecklingsarbete. Bidrag ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Organisationer som är verksamma i län som ingår i kultursamverkansmodellen och som får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman kan söka utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. I bedömningen prioriteras projekt som har regional förankring. 

Kronoberg har fått fem projekt beviljade:

 • 200 000 kronor till Musica Vitae: Rörelse - nya perspektiv på musik och ergonomi, år 1 av 2
 • 450 000 kronor till Region Kronoberg: Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscenen
 • 500 000 kronor till Region Blekinge/Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg: Det kreativa rummet, år 2 av 3
 • 520 000 till Region Blekinge/Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige, år 3 av 3
 • 450 000 kronor till Region Jönköpings län: Nya Småland, år 3 av 3

Kontakt

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0706-65 22 72

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48
Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 02

Relaterade nyheter

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Mobil läkare ger patientnära vård

9 augusti 2018

Enligt Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården "Närmare kronobergaren" ska vården vara nära och samordnad. Ett led i arbetet med utvecklingsstrategin är den mobila läkaren, som...

Informationskampanj mot hedersförtryck

3 augusti 2018

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans...

Region Kronoberg satsar för barn och ungas psykiska hälsa

31 juli 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni att ge barn- och ungdomshälsan ett utökat uppdrag avseende förebyggande arbete. Uppdraget innebär att erbjuda stöd till samarbetspartners för att öka Krono...