Fler nyheter

7 februari 2018

300 000 kronor att söka för forskningsprojekt

Fram till 30 april kan du söka medel för forsknings-, utvecklings- och förbättringsprojekt knutna till socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Forskning, utveckling och förbättringsarbete är grunden för förnyelse och bidrar till ny kunskap och ökat engagemang. För att stimulera gemensam utveckling i länet välkomnar FoU Kronoberg nu bidragsansökningar för 2018.
För år 2018 finns totalt 300 000 kronor som kommer att fördelas mellan projekt som är väl avgränsade och som syftar till att utveckla, följa upp och utvärdera insatser inom det sociala och medicinska området, dess metoder och rutiner.

Ansökningar om medel ur denna pott ska vara inlämnade senast 30 april 2018. Ytterligare information och anvisningar finns i ledigkungörelsen.

Ledigkungörelse Anslag för att utveckla socialtjänst och hälso- och sjukvård i Kronoberg, 2018-01-31, pdf, öppnas i nytt fönster

För registrering och ansökan gå direkt till elektroniskt ansökningsformulär, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Region Kronoberg anmäler enligt Lex Maria

19 februari 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient utretts för en misstänkt tumör i mag-tarmkanalen men där diagnosen försenats på ett av länets sjukhus.

Region Kronobergs medarbetare får 2,5 miljoner till forskning

14 februari 2018

De tre kommande åren avsätter Region Kronoberg 5 miljoner kronor årligen till forskning och utveckling. 2,5 miljoner av dem går till forskning som utförs av medarbetarna.

Stabsläget på Centrallasarettet i Växjö har upphävts

9 februari 2018

Medicin och kirurgiverksamheterna på Centrallasarett Växjö har idag återgått till normalläge.

Ersättning för felaktig hantering vid återkallad semester 2017

7 februari 2018

Region Kronoberg har idag kommit överens med Vårdförbundet om att ersätta de medlemmar på Kvinnokliniken som fick sin semester återkallad sommaren 2017. Förläggningen och återkallandet av semestern ha...