Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 december 2017

300 000 till unga kulturcrew

Region Kronobergs kulturnämnd satsar 300 000 kronor på projektet Kulturcrew. Projektet, som startar nästa år, syftar till att ge elever inflytande i kulturarrangemang på sin skola. Kulturcrew ska samtidigt stärka och synliggöra kulturens roll inom skolan.

Projektet riktar sig till unga från 10 år och uppåt där varje crew ska bestå av 5-8 elever. Alla kommuner och skolor erbjuds att delta i projektet. Som deltagare kommer Kulturcrew vara en del av den ordinarie verksamheten. På varje deltagande skola utses två handledare som ansvarar för att Kulturcrew får möjlighet att utöva sitt arrangörskap via de kulturarrangemang som köps in av skolan. De som bildar ett Kulturcrew kommer också att utgöra en viktig ung referensgrupp för kultursamordnare runt om i kommunerna.

Eleverna får genom Kulturcrew utbildning i bland annat planering, urval och bokning av kulturarrangemang, värdskap, marknadsföring och teknik. När skolan får besök av musiker, skådespelare eller andra kulturarbetare tar Kulturcrew emot dem och kan även inför föreställningen se till att informera de andra eleverna på skolan om besöket. Syftet är att ge eleverna mer kompetens och ansvar, målet att stärka elevinflytandet inom skola, kulturskola och på mötesplatser inom kommunen.

Varför Kulturcrew?

  • utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta
  • stärka elevinflytandet inom skolan
  • skapa ett nätverk med fokus på kultur inom kommunen
  • stärka och synliggöra kulturens roll inom skola
  • skapa en ung referensgrupp för kultursamordnaren i kommunen och därmed en bas för ung delaktighet

Kulturcrew har funnits i Danmark sedan 2010 och är idag etablerat på 100 danska skolor. Initiativet kommer ursprungligen från Norge. I Sverige startade projektet 2016 i Skåne och nu har det landat i Kronoberg.

Relaterade länkar

Kulturnämndens handlingar och beslutsunderlag

Mer information om Kulturcrew

Kontakt

Ingela Gånedahl

Teaterkonsulent/projektledare

Blekinge läns bildningsförbund

  • Telefon: 0455-30 51 43

Ragnar Lindberg (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Relaterade nyheter

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronoberg...

Besöksrekord på årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg

14 januari 2019

I dag startade årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg i Ljungby och Växjö. 2400 elever i åk 8 och 150 lärare ska delta. Verkstäderna är igång i två veckor och arrangeras av Vård- och omsorgsc...

Ny livsavgörande metod för snabbare bestämning av sepsisbakteriers behandlingsbarhet

14 januari 2019

Med en ny metod framtagen på mikrobiologen inom Region Kronoberg går det numera att snabbt och säkert bestämma vilken bakterie som ligger bakom en patients blodförgiftning – sepsis – och dessutom inom...

Projektet Kompetens i Kronoberg börjar nu utbilda företag

8 januari 2019

Idag hölls det första utbildningstillfället inom projektet Kompetens i Kronoberg. Ett flertal utbildningar kommer under 2019 att hållas för projektets deltagande företag. Först ut var utbildningen Led...