Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 december 2017

300 000 till unga kulturcrew

Region Kronobergs kulturnämnd satsar 300 000 kronor på projektet Kulturcrew. Projektet, som startar nästa år, syftar till att ge elever inflytande i kulturarrangemang på sin skola. Kulturcrew ska samtidigt stärka och synliggöra kulturens roll inom skolan.

Projektet riktar sig till unga från 10 år och uppåt där varje crew ska bestå av 5-8 elever. Alla kommuner och skolor erbjuds att delta i projektet. Som deltagare kommer Kulturcrew vara en del av den ordinarie verksamheten. På varje deltagande skola utses två handledare som ansvarar för att Kulturcrew får möjlighet att utöva sitt arrangörskap via de kulturarrangemang som köps in av skolan. De som bildar ett Kulturcrew kommer också att utgöra en viktig ung referensgrupp för kultursamordnare runt om i kommunerna.

Eleverna får genom Kulturcrew utbildning i bland annat planering, urval och bokning av kulturarrangemang, värdskap, marknadsföring och teknik. När skolan får besök av musiker, skådespelare eller andra kulturarbetare tar Kulturcrew emot dem och kan även inför föreställningen se till att informera de andra eleverna på skolan om besöket. Syftet är att ge eleverna mer kompetens och ansvar, målet att stärka elevinflytandet inom skola, kulturskola och på mötesplatser inom kommunen.

Varför Kulturcrew?

  • utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta
  • stärka elevinflytandet inom skolan
  • skapa ett nätverk med fokus på kultur inom kommunen
  • stärka och synliggöra kulturens roll inom skola
  • skapa en ung referensgrupp för kultursamordnaren i kommunen och därmed en bas för ung delaktighet

Kulturcrew har funnits i Danmark sedan 2010 och är idag etablerat på 100 danska skolor. Initiativet kommer ursprungligen från Norge. I Sverige startade projektet 2016 i Skåne och nu har det landat i Kronoberg.

Relaterade länkar

Kulturnämndens handlingar och beslutsunderlag

Mer information om Kulturcrew

Kontakt

Ingela Gånedahl

Teaterkonsulent/projektledare

Blekinge läns bildningsförbund

  • Telefon: 0455-30 51 43

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...