Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 december 2017

300 000 till unga kulturcrew

Region Kronobergs kulturnämnd satsar 300 000 kronor på projektet Kulturcrew. Projektet, som startar nästa år, syftar till att ge elever inflytande i kulturarrangemang på sin skola. Kulturcrew ska samtidigt stärka och synliggöra kulturens roll inom skolan.

Projektet riktar sig till unga från 10 år och uppåt där varje crew ska bestå av 5-8 elever. Alla kommuner och skolor erbjuds att delta i projektet. Som deltagare kommer Kulturcrew vara en del av den ordinarie verksamheten. På varje deltagande skola utses två handledare som ansvarar för att Kulturcrew får möjlighet att utöva sitt arrangörskap via de kulturarrangemang som köps in av skolan. De som bildar ett Kulturcrew kommer också att utgöra en viktig ung referensgrupp för kultursamordnare runt om i kommunerna.

Eleverna får genom Kulturcrew utbildning i bland annat planering, urval och bokning av kulturarrangemang, värdskap, marknadsföring och teknik. När skolan får besök av musiker, skådespelare eller andra kulturarbetare tar Kulturcrew emot dem och kan även inför föreställningen se till att informera de andra eleverna på skolan om besöket. Syftet är att ge eleverna mer kompetens och ansvar, målet att stärka elevinflytandet inom skola, kulturskola och på mötesplatser inom kommunen.

Varför Kulturcrew?

  • utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta
  • stärka elevinflytandet inom skolan
  • skapa ett nätverk med fokus på kultur inom kommunen
  • stärka och synliggöra kulturens roll inom skola
  • skapa en ung referensgrupp för kultursamordnaren i kommunen och därmed en bas för ung delaktighet

Kulturcrew har funnits i Danmark sedan 2010 och är idag etablerat på 100 danska skolor. Initiativet kommer ursprungligen från Norge. I Sverige startade projektet 2016 i Skåne och nu har det landat i Kronoberg.

Relaterade länkar

Kulturnämndens handlingar och beslutsunderlag

Mer information om Kulturcrew

Kontakt

Ingela Gånedahl

Teaterkonsulent/projektledare

Blekinge läns bildningsförbund

  • Telefon: 0455-30 51 43

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.