Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 december 2017

300 000 till unga kulturcrew

Region Kronobergs kulturnämnd satsar 300 000 kronor på projektet Kulturcrew. Projektet, som startar nästa år, syftar till att ge elever inflytande i kulturarrangemang på sin skola. Kulturcrew ska samtidigt stärka och synliggöra kulturens roll inom skolan.

Projektet riktar sig till unga från 10 år och uppåt där varje crew ska bestå av 5-8 elever. Alla kommuner och skolor erbjuds att delta i projektet. Som deltagare kommer Kulturcrew vara en del av den ordinarie verksamheten. På varje deltagande skola utses två handledare som ansvarar för att Kulturcrew får möjlighet att utöva sitt arrangörskap via de kulturarrangemang som köps in av skolan. De som bildar ett Kulturcrew kommer också att utgöra en viktig ung referensgrupp för kultursamordnare runt om i kommunerna.

Eleverna får genom Kulturcrew utbildning i bland annat planering, urval och bokning av kulturarrangemang, värdskap, marknadsföring och teknik. När skolan får besök av musiker, skådespelare eller andra kulturarbetare tar Kulturcrew emot dem och kan även inför föreställningen se till att informera de andra eleverna på skolan om besöket. Syftet är att ge eleverna mer kompetens och ansvar, målet att stärka elevinflytandet inom skola, kulturskola och på mötesplatser inom kommunen.

Varför Kulturcrew?

  • utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta
  • stärka elevinflytandet inom skolan
  • skapa ett nätverk med fokus på kultur inom kommunen
  • stärka och synliggöra kulturens roll inom skola
  • skapa en ung referensgrupp för kultursamordnaren i kommunen och därmed en bas för ung delaktighet

Kulturcrew har funnits i Danmark sedan 2010 och är idag etablerat på 100 danska skolor. Initiativet kommer ursprungligen från Norge. I Sverige startade projektet 2016 i Skåne och nu har det landat i Kronoberg.

Relaterade länkar

Kulturnämndens handlingar och beslutsunderlag

Mer information om Kulturcrew

Kontakt

Ingela Gånedahl

Teaterkonsulent/projektledare

Blekinge läns bildningsförbund

  • Telefon: 0455-30 51 43

Ragnar Lindberg (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Relaterade nyheter

Stabil läkarbemanning genom aktiv samverkan, prisat på kvalitetsvecka

16 november 2018

När Region Kronoberg idag avslutade sin årliga kvalitetsvecka delades 2018-års kvalitetspris ut till vuxenpsykiatrin för deras lyckade arbete med att bli oberoende av hyrläkare.

Kronobergs elever säljer solcellsandelar för en bättre värld

15 november 2018

Under vintern och våren kommer elever i Kronoberg att sälja andelar i solceller som kommer monteras vid en skola i Thailand för att förbättra skolgången för elever på andra sidan jorden.

Ljusare framtid med många ST-läkare i Region Kronoberg

13 november 2018

Inom vissa läkarspecialiteter är det just nu svårt att rekrytera nya medarbetare till Region Kronoberg – till exempel inom primärvården och gyn/obstetrik. Men långsiktigt ser det bättre ut. Vårdcentra...

Medborgarscen – allas vår scen

13 november 2018

En så kallad Medborgarscen har utvecklats för att historier som speglar det lokala samhället ska få större plats på teatern. Satsningen är en del av ett flerårigt projekt där det regionala kulturutbud...