Fler nyheter
Eleverna fick prova operationskläder. Foto: Mats Samuelsson Eleverna fick prova operationskläder. Foto: Mats Samuelsson

3 februari 2020

369 elever i Kronoberg ska söka en vård- och omsorgsutbildning

Den 8 januari gick startskottet för årets Upplevelseverkstäder på kliniskt träningscentrum i Växjö och Ljungby. Hit välkomnades alla Kronobergs åttondeklassare där de fick testa på arbete i vård och omsorg under parollen ”göra inte höra”.

Totalt besöktes verkstäderna av cirka 2500 elever, lärare, elevassistenter, studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor. När eleverna fått prova på alla vård- och omsorgsstationer fick de fylla i en kort utvärdering. Resultatet visade att flera hade fått en mer positiv bild av branschen och på frågan om de tänker söka en vård- och omsorgsutbildning svarade 369 elever ja.

Att alla elever i årskurs 8 deltar på Upplevelseverkstäder i en region är unikt och genomförs inte på något annat ställe i landet på det här sättet. Undersköterskor och motsvarande är vår största yrkesgrupp och där behöver vi öka andelen sökande. Yrket är fantastiskt, personalen gör skillnad varje dag, valmöjligheter och utvecklingsområden i branschen är många vilket är viktigt att vi visar våra ungdomar, säger Catarina Lindahl-Petäjä, verksamhetsledare för Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Bakom Upplevelseverkstad står Vård- och omsorgscollege Kronoberg tillsammans med Region Kronoberg och länets åtta kommuner. Vård- och omsorgscollege Kronoberg är en samverkan mellan skola och arbetsliv med främsta syfte att öka attraktionen för branschen.

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Näringslivspolitik = kompetensförsörjning

18 februari 2020

Näringslivspolitik är idag alltmer synonymt med kompetensförsörjning. Det visar Sydsvenska handelskammarens rapport ”Så utvecklas sydöstra Sverige – en studie av näringslivets tillväxt och produktivit...

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...