Fler nyheter

15 februari 2017

5,8 miljoner till smart boende och hållbart byggd miljö

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd satsar 5,8 miljoner på projektet ”Smart Housing Småland” under 2017-2019. RISE Research Institutes of Sweden (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektansvariga och bakom satsningen står flera småländska företag, offentliga aktörer och lärosäten.

Nu tas nästa steg i projektet ”Smart Housing Småland” som har funnits sedan 2013. Visionen är att skapa en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användare i centrum, skapar smart boende och hållbart byggd miljö med bas i glas och trä. Innovation, digitalisering, jämställdhet och hållbarhet är grundstenar.

Spetskompetens inom trä, glas och digitalisering ger Småland en unik position som testmarknad för internationellt gångbara lösningar. Detta skapar en betydande internationell marknadspotential för företagen i Småland och ger även möjligheter att lösa bostadsbristen, säger Olof Björkmarker (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer om projektet:
http://smarthousing.nu/

Projektet är i linje med den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg” och bidrar till att  utveckla diversifiering och innovationsförmåga i länet.  

Nya medel till regionala tillväxtåtgärder

Region Kronoberg har tilldelats 17 775 000 kr i 1:1-anslag för regionala tillväxtåtgärder 2017. Medlen kan användas till regional projektverksamhet, regionalt företagsstöd (t.ex. konsultcheckar och investeringsstöd till företag) och kommersiell service (t.ex. lanthandlare och bensinstationer på landsbygden).

Med de nya medlen stödjer vi gärna initiativ och projekt som bidrar till att vi når målen i den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg”. Vi har sex ansökningsomgångar i år, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

För de som är intresserade av att söka medel finns mer information på http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/ 

Kontakt

Olof Björkmarker (S)

Olof Björkmarker (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Olof är även ordförande i regionala utvecklingsnämnden och Grimslövs folkhögskolas styrelse, ersättare i regionstyrelsen, ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott och ordförande i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 76 61

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ledamot i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0433-716 17, 0703-31 23 00

Carina Bengtsson (C)

2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Carina är också ledamot regionfullmäktige och i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-73 91 13

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Nya YH-utbildningar i Region Kronobergs regi

8 februari 2017

Region Kronoberg får medel för att utbilda fler medicinska sekreterare och tandsköterskor. Totalt startar fyra yrkeshögskoleutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet till hösten i regionens regi.

Regiondagarna 2017 - tema attraktivitet

3 februari 2017

Hur kan vi gemensamt verka för att Kronoberg är attraktivt att bo och driva företag i? Det var en fråga som utforskades under Region Kronobergs årliga utvecklingskonferens. Temat för Regiondagarna 201...

Så går det för Kronoberg

30 januari 2017

Länets befolkning och antalet jobb ökar, ändå kvarstår många utmaningar på arbetsmarknaden. Det visar en årlig rapport om Region Kronobergs arbete med länets utvecklingsstrategi.

Kronoberg - attraktivt att bo och verka i

30 januari 2017

Vi har en stadig ökning i antal jobb i länet, vilket är helt i linje med vår utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025. Vi är också en av fem regioner i Sverige som har fler som pendlar in för att job...