Fler nyheter

3 april 2018

67 procent av hushållen i Kronoberg har nu tillgång till snabbt bredband via fiber

I oktober 2017 hade 67 procent av hushållen i Kronobergs län tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2016. Snittet för riket är 77 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.

En av de allra viktigaste samhällsbyggnadsfrågorna som pågår är utbyggnaden av bredband. Stabila internetuppkopplingar i hela länet är en förutsättning både för möjligheten till utveckling av näringslivet och den nära hälso- och sjukvården, säger Anna Fransson (s), regionstyrelsens ordförande.

Det är fortfarande en bit kvar till målet om att 98 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Bland Kronobergs kommuner har Växjö kommit längst med 79 procent, motsvarande andel för övriga kommuner är: Alvesta 53, Lessebo 52, Ljungby 63, Markaryd 53, Tingsryd 45, Uppvidinge 45 och Älmhult 61. Ljungby kommun hade den snabbaste tillväxten med 25 procent.

Det är glädjande att se en dubblerad procentuell ökning jämfört med 2016. Det pågår utbyggnad i samtliga kommuner, men vi har fortfarande en utmaning att nå vårt regionala mål. När det gäller utbyggnad på landsbygden ligger Kronobergs län bland de främsta i landet på 44 procent, säger Lena Carlborg, bredbandskoordinator i Region Kronoberg.

Sedan 2016 har bredbandskoordinatorn uppdrag från regeringen att verka för en övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

2017 tog Region Kronoberg beslut på att genomföra insatser där man tillför medel för att nå sitt mål på att 98 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Under 2018 kommer Region Kronoberg att, tillsammans med de kommuner som önskar delta, ta fram en modell för hur vi kan stimulera utbyggnaden av bredband i områden som inte är kommersiellt intressanta. 

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2017.

Här kan du ta del av underlaget

Här kan du ta del av underlaget i kartformat

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Här kan du ta del av strategin

Kontakt

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Lena Carlborg

Bredbandskoordinator

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 98, 0709-84 49 65

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...