Fler nyheter

10 oktober 2019

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.

Besluten fattades på regionala utvecklingsnämndens möte i Ljungby igår. Fokus på mötet var kompetensförsörjningen i Kronoberg. 

För Kronobergs näringsliv är tillgång till rätt kompetens direkt avgörande för möjligheten att utvecklas. Därmed är kompetensförsörjningsfrågorna högt på regionala utvecklingsnämndens agenda, säger Thomas Ragnarsson (M), orförande.

Vi behöver kompetenspåfyllning genom hela arbetslivet. Men, utbildningssystemet är inte fullt ut riggat för det. Samordning och punktinsatser är därför nödvändiga och något som region kronoberg kan bidra med, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

De projekt som får del av de statliga regionala utvecklingsmedlen 1:1 är:

Ledarskap och entreprenörskap i Småland: 4 500 000 kr

Målsättningen med Linnéuniversitets projekt är att bidra till regionens utveckling genom en höjd insikt om ledarskapets och entreprenörskapets betydelse för att åstadkomma innovation och attraktiva arbetsplatser. Aktiviteter i projektet består främst av gemensamt lärande kring ledarskap, innovation och entreprenörskap.

Klimatsmarta resor i besöksnäringen – exempel från Småland och Öland: 450 000 kr

Projektet ska testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart och attraktivt resande till Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland. Projektet ska bland annat att genomföra en fullskalepilot i form av en fossilbränslefri hop-on-hop-off-buss i Glasriket. Genomförs Region Kalmar län i samverkan med Nybro kommun.

KVIST (Kompetensväxel inom skog och trä): 1 600 000 kr

Projektet ska utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag (SMF) i skog- och träindustrin och akademin. Målet är att höja kompetens- och kunskapsnivån för att kunna växa och vara konkurrenskraftiga. Genomförs av Träcentrum Nässjö i samverkan med Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Skogens mångbruk: 1 156 500 kr

Mångbruk i skogen innebär en kombination av traditionellt skogsbruk med småskalig träförädling, turism, jakt/fiske och livsmedelsproduktion. Målet med LRF:s projekt är att generera en branschorganisation som ansvarar för långsiktig utveckling av organisering, kompetensutveckling och innovation. Utvecklingsarbetet ska baseras på tillämpad metodik på demonstrationsgårdar.

Besluten gäller under förutsättning att även Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och andra finansiärer beviljar medel.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Coronavirusets effekter för näringslivet i Kronoberg

31 mars 2020

Många företag har det tufft just nu, och det kan vara svårt att få en överblick av allt som händer under coronakrisen. Därför hjälper Business Region Kronoberg företagare med en daglig lägesuppdaterin...

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

26 mars 2020

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.