Fler nyheter

10 oktober 2019

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.

Besluten fattades på regionala utvecklingsnämndens möte i Ljungby igår. Fokus på mötet var kompetensförsörjningen i Kronoberg. 

För Kronobergs näringsliv är tillgång till rätt kompetens direkt avgörande för möjligheten att utvecklas. Därmed är kompetensförsörjningsfrågorna högt på regionala utvecklingsnämndens agenda, säger Thomas Ragnarsson (M), orförande.

Vi behöver kompetenspåfyllning genom hela arbetslivet. Men, utbildningssystemet är inte fullt ut riggat för det. Samordning och punktinsatser är därför nödvändiga och något som region kronoberg kan bidra med, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

De projekt som får del av de statliga regionala utvecklingsmedlen 1:1 är:

Ledarskap och entreprenörskap i Småland: 4 500 000 kr

Målsättningen med Linnéuniversitets projekt är att bidra till regionens utveckling genom en höjd insikt om ledarskapets och entreprenörskapets betydelse för att åstadkomma innovation och attraktiva arbetsplatser. Aktiviteter i projektet består främst av gemensamt lärande kring ledarskap, innovation och entreprenörskap.

Klimatsmarta resor i besöksnäringen – exempel från Småland och Öland: 450 000 kr

Projektet ska testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart och attraktivt resande till Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland. Projektet ska bland annat att genomföra en fullskalepilot i form av en fossilbränslefri hop-on-hop-off-buss i Glasriket. Genomförs Region Kalmar län i samverkan med Nybro kommun.

KVIST (Kompetensväxel inom skog och trä): 1 600 000 kr

Projektet ska utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag (SMF) i skog- och träindustrin och akademin. Målet är att höja kompetens- och kunskapsnivån för att kunna växa och vara konkurrenskraftiga. Genomförs av Träcentrum Nässjö i samverkan med Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Skogens mångbruk: 1 156 500 kr

Mångbruk i skogen innebär en kombination av traditionellt skogsbruk med småskalig träförädling, turism, jakt/fiske och livsmedelsproduktion. Målet med LRF:s projekt är att generera en branschorganisation som ansvarar för långsiktig utveckling av organisering, kompetensutveckling och innovation. Utvecklingsarbetet ska baseras på tillämpad metodik på demonstrationsgårdar.

Besluten gäller under förutsättning att även Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och andra finansiärer beviljar medel.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

20 januari 2020

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Funderar du på att söka projektmedel?

14 januari 2020

Vet du att Region Kronoberg har ett projektkontor där du kan få stöttning i projektutveckling? Tack vare kontakten med Region Kronoberg har till exempel Linnéuniversitetet nyligen beviljats 188 996 eu...