Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Kronobergs kulturplan klar för remissrunda

22 juni 2017

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat kultur i hela länet, Kronobergs starka muntliga berättartradition, arbetet med yttrandefrihetsfrågor och bild- och formområdet som...

Påverka Kronobergs utveckling - svara på remisser

13 juni 2017

Flera strategidokument som pekar ut riktningen för Kronobergs utveckling går inom kort ut på remiss.

Bild- och formutveckling prioriteras i Kronoberg

1 juni 2017

Det strategiska utvecklingsarbetet för att stärka infrastrukturen inom bild och form i länet kommer att fortsätta. För att främja såväl allmänhet som konstaktörer i länet inrättas en ny tjänst inom ku...

Sök Region Kronobergs kulturstipendier

23 maj 2017

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendier. Kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området kan ansöka om ett arbetsstipendium som omfattar 60 000 kr och ett ungdomsstipendium...