Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Satsning på hälsokontroll med mammografi

20 oktober 2016

Under året har väntetiderna till hälsokontroll med mammografi ökat. Det beror bland annat på bristen på röntgensjuksköterskor och en generationsväxling. Höstens införande av nytt journalsystem inom bi...

En vecka med fokus på vård och omsorg

18 oktober 2016

Vård- och omsorgscollegeveckan är en återkommande aktivitet i vecka 42 då landets alla vård- och omsorgscollege profilerar sig. Syftet med veckan är att fler ska söka sig till utbildningar och arbete...

Region Kronoberg bäst på e-hälsa i ambulanssjukvården

11 oktober 2016

Kronobergs län rankas högst när e-hälsan i ambulanssjukvården jämförs utifrån tillgång till information och beslutsstöd. Det visar den första nationella kartläggningen av e-hälsan i ambulansen.

Fördröjd diagnos kunde medfört en allvarlig vårdskada

10 oktober 2016

Region Kronoberg har skickat in en anmälan enligt Lex Maria gällande en händelse, där en patient fått en fördröjd diagnos av cancer.