Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Region Kronoberg genomför ytterligare en satsning på sjuksköterskor i dygnet runt-verksamheten

21 mars 2017

Som en del i arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal och skapa kontinuitet i sjukvården inför Region Kronoberg ett helt nytt bonussystem som premierar sjuksköterskor som arbetar på obekväma arbet...

Driftsstörning i röntgensystemet hösten 2016

20 mars 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse gällande en driftsstörning i det radiologiska informationssystemet (RIS) på länets sjukhus, hösten 2016.

Lokalförslag som utgår från den födande kvinnan och hennes barn

17 mars 2017

Allt fler barn föds i Kronoberg vilket är glädjande. Baksidan är att Region Kronobergs verksamheter för barn- och kvinnovård blivit allt mer trångbodda de senaste åren. Det planerade nya huset för des...

Nu kan du läsa till sjuksköterska i Ljungby!

16 mars 2017

Till hösten startar en ny sjuksköterskeutbildning i Ljungby.