Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Att skapa ett hållbart och aktivt liv med diabetes

22 september 2017

Hur kan patienter på bästa sätt lära sig leva med diabetes och göra det till en del av sin vardag? Det har Karin Johansson, samordnare för hälso- och sjukvårdsutveckling i Region Kronoberg forskat i....

Reoperation efter operation på magsäcken

15 september 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient efter en operation, fick genomgå ytterligare operation, en reoperation.

Region Kronoberg går vidare med heltid som norm

12 september 2017

Idag beslutade regionstyrelsen att heltid ska vara grundprincipen för alla nya tillsvidareanställningar i Region Kronoberg. Avsteg från grundprincipen ska endast kunna ske på den sökandes initiativ. A...

Vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg har nått målet och är nu oberoende av hyrpersonal

5 september 2017

Den första september intensifierade Region Kronoberg arbetet för att kunna erbjuda en vård som är oberoende av hyrpersonal. Inom vuxenpsykiatrin har arbetet redan kommit långt och idag kan man glädjan...