Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Kulturutmärkelse till Smålandsoperan

26 oktober 2016

Region Kronoberg delar årligen ut kulturpriser och kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Priset "kreativ entreprenör inom kulturområdet" går i år till Smålandsopera...

Allvarlig form av hjärnhinneinflammation

25 oktober 2016

Region Kronoberg har anmält ett fall av allvarlig hjärnhinneinflammation hos ett spädbarn enligt Lex Maria.

Satsning på hälsokontroll med mammografi

20 oktober 2016

Under året har väntetiderna till hälsokontroll med mammografi ökat. Det beror bland annat på bristen på röntgensjuksköterskor och en generationsväxling. Höstens införande av nytt journalsystem inom bi...

Patientnämnden en allt viktigare del av vårdens utveckling

20 oktober 2016

Patientnämndens ansvar är att inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Nämnden...