Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Undersköterskan – en viktig person på lasarettets äldreenhet

20 juli 2017

I det personliga mötet med gamla och sjuka patienter på medicinavdelningen MSÄ-enheten på lasarettet i Ljungby, har undersköterskan en viktig roll. Undersköterskan är den som arbetar närmast den äldre...

Satsning på servicevärdar ger mer patientfokus

18 juli 2017

För att underlätta det vardagliga arbetet för vårdpersonalen har Region Kronoberg infört en ny roll, servicevärdar.

Nationell satsning utvecklar cancervården

12 juli 2017

Arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården har pågått i snart två år. I början handlade det mycket om att få igång arbetet och förbereda olika system. Nu börjar även konkreta...

Campushälsan värnar om studenternas psykiska hälsa

11 juli 2017

Det är känt att den psykiska ohälsan ökar bland unga. På vårdcentralen Teleborg i Växjö finns Campushälsan – universitetsstudenternas egen vårdcentral – med ett väl anpassat arbetssätt för att kunna f...