Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Försenad cancerdiagnos anmäls enligt Lex Maria

14 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse när en patient fick sin tarmcancerdiagnos försenad.

Fel storlek på protesdel

2 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient i samband med en höftprotesoperation utförd på ett av länets sjukhus, utsattes för risk att få en vårdskada.

Försenad diagnos av lungcancer

26 september 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där upptäckten av en lungcancer med spridning till skelettet dragit ut på tiden.

Fler oklarheter när syrgasbehandlad patient åkte hem från sjukhus anmäls enligt Lex Maria

9 september 2019

Region Kronoberg anmäler en allvarlig händelse då en patient med syrgasbehandling, efter hemtransport från sjukhus fick cirkulationsstillestånd och avled.