Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Lex Maria, mamma och barn som avled i samband med förlossning i mars

27 maj 2016

Region Kronoberg kommer under dagen (fredag) att skicka in en anmälan enligt Lex Maria, gällande de tragiska dödsfall där en mamma och ett barn avled den 13 mars i år. Sedan dödsfallen har händelsen g...

Fördröjd cancerdiagnos

11 maj 2016

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där uppföljning och utredning av en förstorad lymfkörtel dröjde.

Patient kvarhållen utan beslut om tvångsåtgärder

28 april 2016

Region Kronoberg har skrivit en Lex Maria angående en händelse där en patient kvarhållits mot sin vilja med åtgärder som kan betraktas som tvångsåtgärder utan att ett vårdintyg har skrivits.

Flickas död anmäls enligt Lex Maria

12 april 2016

Hälso- och sjukvården är skyldiga enligt patientsäkerhetslagen att anmäla och utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.