Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Försenad diagnos av hjärtbesvär

13 november 2017

Region Kronoberg har Lex Maria anmält en händelse på en vårdcentral i länet, en händelse där en patient trots upprepade besök inte fick rätt diagnos eller behandling.

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria

25 oktober 2017

Händelsen gäller en patient som fått remiss från en vårdcentral till sjukhus för vidare bedömning och MR-undersökning. På grund av lång väntetid till bedömning och undersökning fördröjdes utredningen...

Försenad remiss anmäls

17 oktober 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte omedelbart remitterades till ett av länets sjukhus.

Trycksår anmäls enligt Lex Maria

26 september 2017

Region Kronoberg har Lex Maria anmält en händelse där en patient fått ett stort trycksår i samband med sjukhusvård i länet.