Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Förväxling av remisser

22 maj 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående två händelser där remisser från en verksamhet har förväxlats i samband med remiss till patologen.

Anmälan enligt Lex Maria

10 april 2017

Anmälan gäller en patient som sökte vård pågrund av att hen hade allt svårare att svälja och dessutom minskad i vikt.

Brister i planering och övervakning av smärtbehandling

6 april 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient på grund av behandling mot smärta blivit påverkad i såväl medvetande som andning.

Försenad diagnos av urinblåsecancer

5 april 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick sin blåscancerdiagnos fördröjd på en av länets vårdcentraler.