Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Allvarlig form av hjärnhinneinflammation

25 oktober 2016

Region Kronoberg har anmält ett fall av allvarlig hjärnhinneinflammation hos ett spädbarn enligt Lex Maria.

Fördröjd diagnos kunde medfört en allvarlig vårdskada

10 oktober 2016

Region Kronoberg har skickat in en anmälan enligt Lex Maria gällande en händelse, där en patient fått en fördröjd diagnos av cancer.