Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Försenad cancerdiagnos

19 april 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick en försenad diagnos på ett av länets sjukhus.

Ny operation efter misstänkt tarmskada

6 april 2018

En händelse som inträffade i samband med att en patient genomgick en titthålsoperation för gallsten har anmälts av Region Kronoberg till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Brister i läkemedelshantering

20 mars 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte fått ett av sina ordinarie läkemedel på ett av länets sjukhus.

Anmälan enligt Lex Maria

7 mars 2018

Lex Maria anmälningen gäller en händelse där en kvinna som i samband med förlossning ådrog sig en vaginalbristning.