Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Fördröjd operation av tarm

17 januari 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med påverkan av cirkulationen till tarmen utretts och behandlats på båda länets sjukhus.

Försenad diagnos tuberkulos och smittspridning

28 december 2016

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där diagnosen tuberkulos försenades och ledde till smittspridning.