Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Försenad diagnos av öroninflammation som ledde till blodförgiftning

21 december 2017

Region Kronoberg har efter förnyad utredning gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick sin infektionsdiagnos fördröjd på en av länets vårdcentraler

Försenad cancerdiagnos

20 november 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick sin cancerdiagnos fördröjd på en av länets vårdcentraler

Försenad diagnos av hjärtbesvär

13 november 2017

Region Kronoberg har Lex Maria anmält en händelse på en vårdcentral i länet, en händelse där en patient trots upprepade besök inte fick rätt diagnos eller behandling.

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria

25 oktober 2017

Händelsen gäller en patient som fått remiss från en vårdcentral till sjukhus för vidare bedömning och MR-undersökning. På grund av lång väntetid till bedömning och undersökning fördröjdes utredningen...