Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Reoperation efter operation på magsäcken

15 september 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient efter en operation, fick genomgå ytterligare operation, en reoperation.

Långdragen instrumentell förlossning

31 augusti 2017

Region Kronoberg har Lex Maria anmält en händelse gällande en patient som förlösts med hjälp av en så kallad sugklocka.