Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Ny livsmedelsstrategi för Kronobergs län

2 december 2016

Arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi är nu klart. Länsstyrelsen Kronoberg, LRF Sydost och Region Kronoberg har arbetat tillsammans för att ta fram en strategi med syfte att tydliggör...

Uppstart för regionalt exportcentrum i Kronoberg

24 november 2016

Region Kronoberg, ALMI företagspartner, Business Sweden, Enterprise Europe Network och Exportkreditnämnden bjuder in företagare i Kronoberg till en frukostträff om export. Träffen arrangeras som en de...

Välkommen till frukostmöte om export och internationalisering

9 november 2016

Region Kronoberg, ALMI företagspartner, Business Sweden, Enterprise Europe Network och Exportkreditnämnden bjuder in till en frukostträff om export. Träffen genomförs som en del i uppdraget att bidra...

Socialt entreprenörskap och regional utveckling

31 oktober 2016

Socialt entreprenörskap är ett begrepp som seglat upp på mångas agendor. Inte minst på regeringsnivå. 60 statliga miljoner satsas under en två-årsperiod på insatser för att utveckla arbetsintegrerade...