Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Patientnämnden en allt viktigare del av vårdens utveckling

20 oktober 2016

Patientnämndens ansvar är att inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Nämnden...

Regionfullmäktige den 28 september

27 september 2016

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.

Starkt engagemang för bredbandsutbyggnad på landsbygden i Kronoberg

1 september 2016

”Staten måste ta sitt ansvar för bredbandsutbyggnaden i de delar av Kronoberg där det inte anses vara kommersiellt gångbart.” Det skriver ordföranden i länets kommunstyrelser och Region Kronobergs ord...