Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna. Gå till nyhetsarkivet om du vill söka bland alla tidigare nyheter.

Östersjöprogrammet beviljar medel till tre projekt från Småland och Öarna

24 september 2018

Den 19-20 september möttes Östersjöprogrammets granskande kommitté i Tallinn. Mötet gick ut på att välja ut de mest lovande transnationella och stimulerande projekt inom prioriteringsområdena Innovati...

Fullsatt när Europaforum hölls i Alvesta

9 maj 2018

Den 9 maj samlades 135 personer på Rådmannen i Alvesta för att delta i Europaforum Småland Blekinge Halland. Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar och vid dagens forum togs a...

Är du nästa praktikant på Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor?

12 april 2018

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2018 en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter vid våra och andra lärosäten som en integrerad del av studieprogrammet. Arbe...