Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Bilden saknar en alternativtext.

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

1 juni 2020

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Bilden saknar en alternativtext.

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

28 maj 2020

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronob...

Bilden saknar en alternativtext.

Lägesbild från Region Kronoberg 20 maj

20 maj 2020

I Region Kronoberg har vi den senaste tiden haft ett ganska stabilt läge med 25-30 inneliggande covid-19-patienter på sjukhus, varav några vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Men det kan förändras...

Bilden saknar en alternativtext.

Barnläkaren om barn och corona

20 maj 2020

Behöver man vara orolig som förälder i coronatider? Här svarar Anna Bärtås på vanliga frågor om barn och coronaviruset.

Bilden saknar en alternativtext.

Avdelning på Ljungby Lasarett drabbad av trolig smittspridning

19 maj 2020

Resultatet från utredningen om eventuell smittspridning av covid-19 på Ljungby Lasarett visar att en avdelning på lasarettet är drabbad. På avdelning 2 har man hittat 18 patienter där det inte går att...

Bilden saknar en alternativtext.

Region Kronoberg skriver till regeringen och riksdagens gruppledare med anledning av covid-19

19 maj 2020

Med anledning av coronapandemins ekonomiska konsekvenser har regionstyrelsen beslutat att skriva till regeringen och riksdagens gruppledare om behovet av ekonomisk kompensation för att möta de utmanin...

Bilden saknar en alternativtext.

Person i yngre medelåldern avliden i covid-19

19 maj 2020

En person i yngre medelåldern har avlidit av covid-19 i sitt hem.

Bilden saknar en alternativtext.

Tälten – vägen till akutsjukvården

15 maj 2020

För att minska smittspridningen av coronaviruset via vården finns det två tält utanför akutmottagningen i Växjö. Ett av tälten används för att göra en första bedömning av patienter och ett fungerar so...