Fler nyheter

2 april 2019

Verktyg för att synliggöra kvinnors och mäns förutsättningar och villkor

Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län har gemensamt tagit fram en ny version av kunskapsunderlaget ”På tal om kvinnor och män i Kronobergs län”. Underlaget är ett verktyg för att uppmärksamma och synliggöra flickors och pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar i Kronobergs län.

I Kronobergs län finns det fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar. Ett område är utbildnings- och arbetsmarknadssektorn där flickor och pojkar, kvinnor och män fortsätter att göra val som i stort följer traditionella könsroller och mönster.

Om kvinnor och män oavsett bakgrund fritt söker sig till de yrken och den utbildning de önskar utan strukturella hinder, bidrar det till att kunskap och kompetens används mer effektivt, säger Elsa Anderman, verksamhetsutvecklare på Region Kronoberg.

Andra områden där skillnader är stora gäller till exempel inkomst och hälsa.

I samtliga kommuner i länet har män en högre inkomst än kvinnor. Ensamstående kvinnor har lägst disponibel inkomst. Vidare är det fler kvinnor än män som anmäler arbetssjukdomar och i alla kommuner är ohälsotalet högre bland kvinnor än bland män, säger Karin Hopstadius, Jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Jämställdhet är ett perspektiv som ska genomsyra alla verksamheter och beslut. Detta kunskapsunderlag kan användas som ett redskap för att identifiera de områden där insatser behövs. Målet är att säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar i Kronobergs län åtnjuter samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Skriften delas ut till alla länets förtroendevalda och kommer även att spridas i nätverk, på konferenser och liknande.

På tal om kvinnor och män 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Elsa Anderman

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 86

Karin Hopstadius

Jämställdhetsdirektör, Länsstyrelsen i Kronobergs län

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0102-23 70 00

Relaterade nyheter

Främmande material i luftvägarna misstolkades som KOL

21 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en hän-delse där en patient i samband med ett besök hos tandläkare fick ner avtrycksmassa (siliconmaterial) i luftvägarna.

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

29 juli 2019

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet at...