Fler nyheter

2 april 2019

Verktyg för att synliggöra kvinnors och mäns förutsättningar och villkor

Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län har gemensamt tagit fram en ny version av kunskapsunderlaget ”På tal om kvinnor och män i Kronobergs län”. Underlaget är ett verktyg för att uppmärksamma och synliggöra flickors och pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar i Kronobergs län.

I Kronobergs län finns det fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar. Ett område är utbildnings- och arbetsmarknadssektorn där flickor och pojkar, kvinnor och män fortsätter att göra val som i stort följer traditionella könsroller och mönster.

Om kvinnor och män oavsett bakgrund fritt söker sig till de yrken och den utbildning de önskar utan strukturella hinder, bidrar det till att kunskap och kompetens används mer effektivt, säger Elsa Anderman, verksamhetsutvecklare på Region Kronoberg.

Andra områden där skillnader är stora gäller till exempel inkomst och hälsa.

I samtliga kommuner i länet har män en högre inkomst än kvinnor. Ensamstående kvinnor har lägst disponibel inkomst. Vidare är det fler kvinnor än män som anmäler arbetssjukdomar och i alla kommuner är ohälsotalet högre bland kvinnor än bland män, säger Karin Hopstadius, Jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Jämställdhet är ett perspektiv som ska genomsyra alla verksamheter och beslut. Detta kunskapsunderlag kan användas som ett redskap för att identifiera de områden där insatser behövs. Målet är att säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar i Kronobergs län åtnjuter samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Skriften delas ut till alla länets förtroendevalda och kommer även att spridas i nätverk, på konferenser och liknande.

På tal om kvinnor och män 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Elsa Anderman

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470583086|0470583436

Karin Hopstadius

Jämställdhetsdirektör, Länsstyrelsen i Kronobergs län

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0102-23 70 00

Relaterade nyheter

Synpunkter på aktualiserad strategi

18 april 2019

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Koll på konsten

17 april 2019

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäl...

Bredband i 72 procent av Kronobergs hushåll

9 april 2019

I oktober 2018 hade 72 procent av Kronobergs hushåll tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/. Det är en ökning med drygt 5 procent sedan 2017. Snittet för riket är 81 procent. Det vis...