Fler nyheter

2 april 2019

Verktyg för att synliggöra kvinnors och mäns förutsättningar och villkor

Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län har gemensamt tagit fram en ny version av kunskapsunderlaget ”På tal om kvinnor och män i Kronobergs län”. Underlaget är ett verktyg för att uppmärksamma och synliggöra flickors och pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar i Kronobergs län.

I Kronobergs län finns det fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar. Ett område är utbildnings- och arbetsmarknadssektorn där flickor och pojkar, kvinnor och män fortsätter att göra val som i stort följer traditionella könsroller och mönster.

Om kvinnor och män oavsett bakgrund fritt söker sig till de yrken och den utbildning de önskar utan strukturella hinder, bidrar det till att kunskap och kompetens används mer effektivt, säger Elsa Anderman, verksamhetsutvecklare på Region Kronoberg.

Andra områden där skillnader är stora gäller till exempel inkomst och hälsa.

I samtliga kommuner i länet har män en högre inkomst än kvinnor. Ensamstående kvinnor har lägst disponibel inkomst. Vidare är det fler kvinnor än män som anmäler arbetssjukdomar och i alla kommuner är ohälsotalet högre bland kvinnor än bland män, säger Karin Hopstadius, Jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Jämställdhet är ett perspektiv som ska genomsyra alla verksamheter och beslut. Detta kunskapsunderlag kan användas som ett redskap för att identifiera de områden där insatser behövs. Målet är att säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar i Kronobergs län åtnjuter samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Skriften delas ut till alla länets förtroendevalda och kommer även att spridas i nätverk, på konferenser och liknande.

På tal om kvinnor och män 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Elsa Anderman

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 86

Karin Hopstadius

Jämställdhetsdirektör, Länsstyrelsen i Kronobergs län

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0102-23 70 00

Relaterade nyheter

Nya EU-projekt till Kronoberg, Småland och Öarna

14 juni 2019

Den 12-13 juni beviljades flera av Kronobergs projektansökningar. Projekten ska bland annat arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

Försenad diagnos av cirkulationsstörning i tarmen anmäls enligt Lex Maria

14 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med påverkad cirkulation till tarmen missbedömdes på ett av länets sjukhus.

Carolina Klüft inviger Science Gym i Lessebo!

10 juni 2019

Lördagen den 31 augusti besöker Region Kronobergs Science gym – ett teknikfyllt tält med fokus på rörelseglädje – Lessebo.

Hög dos morfin anmäls enligt Lex Maria

5 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick 10 gånger högre dos än ordinerat på ett av länets sjukhus.