Fler nyheter

6 februari 2019

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för mandatperioden.

Utvecklingsstrategin är ett paraplydokument för regional utveckling med fokus på regionalt tillväxtarbete. Uppdraget har varit att tydliggöra prioriteringarna och att förändra samhandlingspunkterna till skarpa åtgärder. Det som har förändrats är bland annat nulägesanalysen, utmaningarna och att målen är färre och tydligare.

Med en gemensam regional utvecklingsstrategi kan alla aktörer få information om utvecklingen i Kronoberg och vad vi behöver påverka och samhandla om. Alla medborgare och aktörer är välkomna att lämna synpunkter på remissen på Region Kronobergs hemsida, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Remissutgåvan av den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025, öppnas i nytt fönster

Remissvar behöver vara inkomna senast den 16 april. Den slutliga strategin ska behandlas på regionfullmäktige i juni 2019.

Lämna in ditt remissvar här

Regionala utvecklingsnämnden diskuterade även sociala företag, affärsutvecklingscheckar och en business region i Kronoberg på sitt första nämndssammanträde.

Till möteshandlingarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Om regionalt utvecklingsansvar

Region Kronoberg har ett regionalt utvecklingsansvar och ska enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) ha en regional utvecklingsstrategi. Remissutgåvan bygger främst på tidigare strategi, nulägesanalys, nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, reviderad OECD-rapport och samtal i externa chefsnätverk och andra forum under våren och hösten 2018. De fyra prioriteringarna i strategin är:

  1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet
  2. En plats att vilja leva och bo på
  3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv
  4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...

Komplikation i samband med operation

1 februari 2019

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där en patient som opererades för komplikation till operation som utförts på annat sjukhus.