Fler nyheter

6 februari 2019

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för mandatperioden.

Utvecklingsstrategin är ett paraplydokument för regional utveckling med fokus på regionalt tillväxtarbete. Uppdraget har varit att tydliggöra prioriteringarna och att förändra samhandlingspunkterna till skarpa åtgärder. Det som har förändrats är bland annat nulägesanalysen, utmaningarna och att målen är färre och tydligare.

Med en gemensam regional utvecklingsstrategi kan alla aktörer få information om utvecklingen i Kronoberg och vad vi behöver påverka och samhandla om. Alla medborgare och aktörer är välkomna att lämna synpunkter på remissen på Region Kronobergs hemsida, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Remissutgåvan av den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025, öppnas i nytt fönster

Remissvar behöver vara inkomna senast den 16 april. Den slutliga strategin ska behandlas på regionfullmäktige i juni 2019.

Lämna in ditt remissvar här

Regionala utvecklingsnämnden diskuterade även sociala företag, affärsutvecklingscheckar och en business region i Kronoberg på sitt första nämndssammanträde.

Till möteshandlingarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Om regionalt utvecklingsansvar

Region Kronoberg har ett regionalt utvecklingsansvar och ska enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) ha en regional utvecklingsstrategi. Remissutgåvan bygger främst på tidigare strategi, nulägesanalys, nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, reviderad OECD-rapport och samtal i externa chefsnätverk och andra forum under våren och hösten 2018. De fyra prioriteringarna i strategin är:

  1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet
  2. En plats att vilja leva och bo på
  3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv
  4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Nya EU-projekt till Kronoberg, Småland och Öarna

14 juni 2019

Den 12-13 juni beviljades flera av Kronobergs projektansökningar. Projekten ska bland annat arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

Försenad diagnos av cirkulationsstörning i tarmen anmäls enligt Lex Maria

14 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med påverkad cirkulation till tarmen missbedömdes på ett av länets sjukhus.

Carolina Klüft inviger Science Gym i Lessebo!

10 juni 2019

Lördagen den 31 augusti besöker Region Kronobergs Science gym – ett teknikfyllt tält med fokus på rörelseglädje – Lessebo.

Hög dos morfin anmäls enligt Lex Maria

5 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick 10 gånger högre dos än ordinerat på ett av länets sjukhus.