Fler nyheter

20 december 2019

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rapporterat in data är Kronoberg med god marginal bäst i Sverige!

Årets vaccinationsperiod startade tredje veckan i november, vilket är något senare än vanligt. Anledningen var att WHO ganska sent beslutade vilka vaccinstammar som skulle ingå i vaccinerna, vilket i sin tur ledde till förseningar i vaccinproduktionen.

Den första nationella sammanställningen för säsongen visar att 41 procent av personer som är 65 år eller äldre vaccinerat sig fram till mitten av december. Vaccinationstäckningen är högst bland personer mellan 75 och 84 år. Men det finns stor variationer i täckningsgraden mellan regionerna – och i Kronoberg är täckningen alltså betydligt högre: 60 procent.

Det är glädjande, influensavaccination är en jätteviktig förebyggande åtgärd för de som har vissa kroniska sjukdomar eller är över 65 år. Det minskar risken att bli svårt sjuk i influensa, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Vi har på kort tid lyckats vaccinera nästan lika många ålderspensionärer som på hela förra säsongen. Det visar på väldigt bra samarbete inom Kronoberg, bland annat mellan vårdcentralerna och kommunerna som alla gjort en stor insats när det gäller vaccinationerna.

Det är dessutom inte för sent att vaccinera sig! Än så länge har det bara rapporterats enstaka fall av influensa i Kronobergs län.

 

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.