Fler nyheter

20 december 2019

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rapporterat in data är Kronoberg med god marginal bäst i Sverige!

Årets vaccinationsperiod startade tredje veckan i november, vilket är något senare än vanligt. Anledningen var att WHO ganska sent beslutade vilka vaccinstammar som skulle ingå i vaccinerna, vilket i sin tur ledde till förseningar i vaccinproduktionen.

Den första nationella sammanställningen för säsongen visar att 41 procent av personer som är 65 år eller äldre vaccinerat sig fram till mitten av december. Vaccinationstäckningen är högst bland personer mellan 75 och 84 år. Men det finns stor variationer i täckningsgraden mellan regionerna – och i Kronoberg är täckningen alltså betydligt högre: 60 procent.

Det är glädjande, influensavaccination är en jätteviktig förebyggande åtgärd för de som har vissa kroniska sjukdomar eller är över 65 år. Det minskar risken att bli svårt sjuk i influensa, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Vi har på kort tid lyckats vaccinera nästan lika många ålderspensionärer som på hela förra säsongen. Det visar på väldigt bra samarbete inom Kronoberg, bland annat mellan vårdcentralerna och kommunerna som alla gjort en stor insats när det gäller vaccinationerna.

Det är dessutom inte för sent att vaccinera sig! Än så länge har det bara rapporterats enstaka fall av influensa i Kronobergs län.

 

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

26 mars 2020

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

24 mars 2020

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.