Fler nyheter

20 december 2019

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rapporterat in data är Kronoberg med god marginal bäst i Sverige!

Årets vaccinationsperiod startade tredje veckan i november, vilket är något senare än vanligt. Anledningen var att WHO ganska sent beslutade vilka vaccinstammar som skulle ingå i vaccinerna, vilket i sin tur ledde till förseningar i vaccinproduktionen.

Den första nationella sammanställningen för säsongen visar att 41 procent av personer som är 65 år eller äldre vaccinerat sig fram till mitten av december. Vaccinationstäckningen är högst bland personer mellan 75 och 84 år. Men det finns stor variationer i täckningsgraden mellan regionerna – och i Kronoberg är täckningen alltså betydligt högre: 60 procent.

Det är glädjande, influensavaccination är en jätteviktig förebyggande åtgärd för de som har vissa kroniska sjukdomar eller är över 65 år. Det minskar risken att bli svårt sjuk i influensa, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Vi har på kort tid lyckats vaccinera nästan lika många ålderspensionärer som på hela förra säsongen. Det visar på väldigt bra samarbete inom Kronoberg, bland annat mellan vårdcentralerna och kommunerna som alla gjort en stor insats när det gäller vaccinationerna.

Det är dessutom inte för sent att vaccinera sig! Än så länge har det bara rapporterats enstaka fall av influensa i Kronobergs län.

 

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Tandvårdsklinik i Växjö erbjuder drop in

27 januari 2020

Nu kan invånare i Kronoberg gå till tandläkaren på drop in. Varje fredag mellan klockan 7.30-10 går det att besöka Folktandvården Västerbron i Växjö utan att ha bokat tid.

Workshop med sjukhuschefer om Växjös nya sjukhus

24 januari 2020

Den 16 januari samlades chefer i sjukhusvården och en del stödfunktioner för att prata framtidens sjukhusvård och det nya sjukhuset. Dagen gav flera insikter och perspektiv som är värdefulla i det for...

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...