Fler nyheter

20 december 2019

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rapporterat in data är Kronoberg med god marginal bäst i Sverige!

Årets vaccinationsperiod startade tredje veckan i november, vilket är något senare än vanligt. Anledningen var att WHO ganska sent beslutade vilka vaccinstammar som skulle ingå i vaccinerna, vilket i sin tur ledde till förseningar i vaccinproduktionen.

Den första nationella sammanställningen för säsongen visar att 41 procent av personer som är 65 år eller äldre vaccinerat sig fram till mitten av december. Vaccinationstäckningen är högst bland personer mellan 75 och 84 år. Men det finns stor variationer i täckningsgraden mellan regionerna – och i Kronoberg är täckningen alltså betydligt högre: 60 procent.

Det är glädjande, influensavaccination är en jätteviktig förebyggande åtgärd för de som har vissa kroniska sjukdomar eller är över 65 år. Det minskar risken att bli svårt sjuk i influensa, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Vi har på kort tid lyckats vaccinera nästan lika många ålderspensionärer som på hela förra säsongen. Det visar på väldigt bra samarbete inom Kronoberg, bland annat mellan vårdcentralerna och kommunerna som alla gjort en stor insats när det gäller vaccinationerna.

Det är dessutom inte för sent att vaccinera sig! Än så länge har det bara rapporterats enstaka fall av influensa i Kronobergs län.

 

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867

Relaterade nyheter

Nationellt museum kommer till Kronoberg

29 maj 2020

Region Kronoberg inleder ännu ett samarbete med ett nationellt museum – Naturhistoriska riksmuseet. Samarbetet sker genom undervisningskonceptet Maker tour – Mot nya höjder som verkar för att öka barn...

Region Kronoberg ökar mest på miljölista

28 maj 2020

Varje år granskar Miljöfordon Sverige kommuners och regioners fordonsflottor ur ett miljöperspektiv. I år visar rapporten att Region Kronoberg har gjort den största förbättringen jämfört med förra åre...

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

28 maj 2020

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronob...

Digitala kallelser på gång i regionen

27 maj 2020

Nu testar Region Kronoberg digitala kallelser. Patienten kan hämta sin kallelse i en digital brevlåda till mobil eller dator. Det är snabbare, säkrare och bättre för miljön.