Fler nyheter

7 mars 2018

Anmälan enligt Lex Maria

Lex Maria anmälningen gäller en händelse där en kvinna som i samband med förlossning ådrog sig en vaginalbristning.

Bristningen åtgärdades direkt men fyra dagar senare upptäcks att bristningen varit mer uttalad än vad som noterades i det akut skedet. Men eftersom man pågrund av den tid som gått inte kan sy skadan direkt behövde patienten få en stomi.

Skadan repareras vid ett senare tillfälle och stomin kan då avlägsnas. Vaginala bristningar är en känd komplikation till förlossning som dock minskar på grund av förbättrade rutiner och handläggning i samband med förlossningar. De kan dock inte undvikas helt. Patienten har pågrund av fördröjningen i diagnostik av bristningens omfattning utsatts för en vårdskada.

Verksamheten kommer att fortsätta sitt pågående framgångsrika arbete med att reducera antalet förlossningsskador.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

För mer information:

Anne Nygaard

Chefläkare för sjukhusen

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 50 00

Relaterade nyheter

7 miljoner till regionala projekt för tillväxt

21 mars 2018

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd beslutade idag att ge regionala 1:1-medel till projekt om ungas intresse för teknik, cirkulär ekonomi och hållbarhet i översiktsplaneringen.

Nytt samarbete med Nobelmuseet i Kronoberg

20 mars 2018

Mot nya höjder är stolta över att utställningen Experiment visas i Kronoberg till hösten inom ramen för ett nytt samarbete med Nobelmuseet.

Brister i läkemedelshantering

20 mars 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte fått ett av sina ordinarie läkemedel på ett av länets sjukhus.

Folkhälsoenkät ska skapa förutsättningar för en bättre hälsa

16 mars 2018

Under våren skickar Folkhälsomyndigheten tillsammans med 16 landsting och regioner ut nationella folkhälsoenkäten till 280 000 svenskar.