Fler nyheter

9 juli 2018

Oklarhet kring provsvar fördröjde cancerdiagnos

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där ett blodprov (cancermarkör) på grund av en missuppfattning inte bedömdes. Detta medförde att diagnosen fördröjdes. Händelsen gäller en patient som kommit in på remiss till kvinnokliniken från en vårdcentral i länet.

När patienten först kom in till en vårdcentral i länet var det bland annat på grund av smärtor i nedre delen av buken. Distriktsläkaren påbörjade ett så kallat standardiserat vårdförlopp för tjocktarmscancer. För att utesluta en gynekologisk orsak till patientens problem skickades en akutremiss till kvinnokliniken. På vårdcentralen togs bland annat ett blodprov (en så kallad cancermarkör).

Trots att distriktsläkaren i remissen till sjukhuset skrev att några av provsvaren inte har anlänt till vårdcentralen uppmärksammade inte ett provsvar, trots förhöjda värden. Undersökningen på kvinnokliniken noterades som utan anmärkning och avslutades.

Efter fyra månader återkom patienten och då upptäcktes en spridd cancer.

För att det inträffade inte ska kunna upprepas har ansvarig klinik sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för bedömning enligt Lex Maria.

För mer information, kontakta: 

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-84 46 09

Relaterade nyheter

Region Kronoberg anmäler enligt Lex Maria

17 september 2018

Händelsen gäller en patient som i samband med att hen fick två antibiotikainjektioner via en så kallad PVK (perifer venkateter), utvecklade en hudskada.

Fördröjda åtgärder vid allvarlig händelse

15 juni 2018

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria, då ett barn med allvarlig näsblödning fick vänta onödigt länge på rätt behandling.

Försenad diagnos av hjärtarrytmi hos foster

21 maj 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient i samband med en undersökning på ett av länets sjukhus inte diagnosticerades korrekt.

Ny operation krävdes efter kvarglömd operationsduk

27 april 2018

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria. Händelsen gäller en kvarglömd operationsduk, som missats trots noggranna kontroller under en 11 timmar lång operation med flera personalbyten....