Fler nyheter

21 augusti 2019

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Alla har inte möjlighet att resa på annat sätt än via bil. Då kan det vara bra att lära sig hur man kör bäst för att spara på både pengar och klimat, säger Maria Persdotter Isaksson, huvudprojektledare.

Genom att köra sparsamt kan man minska sin bränsleförbrukning med 10-20 procent vilket gynnar både plånboken och klimatet. Dessutom är det mer skonsamt för bilen så även reparationskostnaderna kan minska.

Projektgruppen har via en resvaneundersökning under 2018/2019 samlat in fakta kring hur kommunanställda reser till och från samt i jobbet. I undersökningen deltog även några privata företag, Länsstyrelsen och Region Kronoberg.
Målsättningen är att minska koldioxidutsläppen vid resor. Vi visar på de möjligheter som finns, exempelvis att lära sig hur man kan köra sparsamt, säger Maria Persdotter Isaksson.

På de genomförda utbildningarna har personer från alla typer av verksamheter deltagit, exempelvis från hemtjänsten men även teknisk och administrativ personal.
Detta är ju något som alla får lära sig i körkortsutbildningen. Men vi glömmer snabbt bort både hur man gör och hur mycket vårt körsätt faktiskt påverkar utsläppen. Det är nyttigt för alla att sätta sig i körskolebänken igen, säger Maria Persdotter Isaksson.

Kommande utbildningstillfällen är 10 september, 14 och 16 oktober.

Fakta Res Grönt i Gröna Kronoberg

Projektet (Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg) är treårigt och drivs av Region Kronoberg och Energikontor Sydost. Det finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Projektet arbetar med 15 arbetsplatser och 45 000 medarbetare i Kronobergs län för att minska koldioxidutsläppen från resor till, från och i jobbet. 2018/2019 samlades fakta in via en resvaneundersökning från arbetsplatserna för att se vilka behov och stöttning som behövdes för att minska utsläppen. Under 2020 kommer det att göras ytterligare en resvaneundersökning som visar på resultatet efter de olika insatserna som arbetsplatserna önskat.

Kontakt

Maria Persdotter Isaksson

Huvudprojektledare Hållbar Mobilitet

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 59

Relaterade nyheter

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...

Brister i överrapportering gav felaktig bedömning, anmäls enligt Lex Maria

18 november 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient inte fått den mest lämpliga vården på psykiatrisk akutmottagning.

Och vinnarna är … barndagvården!

15 november 2019

Arbetet med trygga barn i samband med anestesi gjorde barndagvården på Centrallasarettet Växjö till vinnare av Region Kronobergs kvalitetspris 2019.

Återbruk gjorde dem till vinnare av hållbarhetspriset

15 november 2019

När klinisk avdelningen för patologi och cytologi i Region Kronoberg fick tillgång till fler rum började de leta begagnade möbler.