Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

2 oktober 2018

Årets prehospitala pris till Region Kronobergs ambulanssjukvård

Ambulanssjuksköterskan Richard Andersson fick som representant för Region Kronoberg, under tisdagen ta emot årets prehospitala pris i samband med FLISA-konferensen i Örebro. Det är det framgångsrika arbetet med att integrera ambulanssjukvårdens journalsystem och övriga sjukvårdens journalsystem som belönats.

Det är självklart roligt att få ta emot det här priset, jag är stolt över vårt arbete, säger Richard Andersson, ambulanssjuksköterska. Tillsammans har vi varit en grupp från flera verksamheter, organisationer och företag som har gjort detta möjligt.

Ambulansen i Kronoberg blev tack vare ett framgångsrikt samarbete mellan ambulanssjukvård och IT först i landet med en integration mellan ambulanssjukvårdens journalsystem Mobimed och övriga sjukvårdvårdens journalsystem Cambio Cosmic.

Integrationen har tagits fram för att förbättra informationsutbytet mellan den prehospitala ambulanssjukvården och övrig vård, så som sjukhus och vårdcentraler. På länets akutmottagningar kan till exempel personalen som ska ta emot en patient på väg in, se det som skrivs i ambulansjournalerna och på så vis kan de förberedda sig på ett bättre sätt. Vilket ökar patientsäkerheten.

Ambulanssjukvården inom Region Kronoberg har länge varit i framkant inom flera viktiga områden. Svenska prehospitala priset delas ut av Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård.

För mer information:

Richard Andersson

IT-ansvarig, ambulanssjukvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 91 70, 0709-67 30 72

Stefan Engdahl

Verksamhetschef, ambulanssjukvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 76 67, 0709-84 48 60

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

Försenad diagnos av grön starr

12 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med grön starr fick sin diagnos fördröjd med cirka en vecka på ett av länets sjukhus.