Fler nyheter

31 januari 2020

Att leda i och för utveckling

Regiondagarna är vår årligen återkommande samlingsplats för länets beslutsfattare. På dagarna den 23-24 januari 2020 diskuterades nuläget i Kronoberg, styrning och ledning i förändring.

Regiondagarna är till för dem som fattar beslut som påverkar Kronobergs utveckling: de främsta förtroendevalda i kommuner och region, kommunchefer och representanter från statliga myndigheter och Region Kronobergs bolag.

Jag vill poängtera vikten av de här dagarna. Vi jobbar alla för medborgarna i våra kommuner och även i regionen. Här får vi lära känna varandra och diskutera våra gemensamma frågor. I många av de frågor som lyfts här behöver vi arbeta tillsammans, sa Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, betonade att det går bra för Kronoberg och beskrev varför.

Jag vill lyfta fram tre saker: Vi har bra omställningskapacitet, är snabba och det är en väldig fördel. Vi är även kluriga, entreprenöriella och kreativa vilket gör att vi hittar vägar framåt. Vi är bra på samverkan – det säger vi ofta och det stämmer. 

Hur går det för Kronoberg?

Skillnaden i hur regioner utvecklats har förstärkts de senaste åren. Sverige har aldrig tidigare växt så snabbt, både befolkningsmässigt och när det gäller tillväxt. Robin Rikardsson, analytiker Region Kronoberg, presenterade siffror över bland annat befolkning och ekonomi i Kronoberg.

Befolkningen i Kronoberg har växt med motsvarande befolkning som bor i Alvesta kommun sen år 2000. Det är 4000 färre anställda i industrin samtidigt som sektorn skapar samma värde – vi har den högsta produktivitetsutvecklingen i näringslivet i Sverige mellan 2007-2017. Den svaga kronan har gjort att vi har haft en fin utveckling, eftersom vi exporterar mycket av det som tillverkas. Vi har samtidigt haft en tillväxt inom tjänstesektorn.

Utmaningarna framåt är bland annat transporter och integration, hälsa och kompetens.

Samplanering utvecklar Kronoberg

Den regionala utvecklingsstrategin förverkligas genom flera projekt och processer som drivs av Region Kronoberg och andra. Flera av dem presenterades. Ett var projektet samplanering Kronoberg som nu ska bli ordinarie verksamhet. Genom verksamheten kan samhällsplanerare på regional och kommunal nivå bli bättre på att samplanera, mötas och dela underlag. Arbetet presenterades av Camilla Ottosson, samordnare och Jenny Fröberg, samordnare, Region Kronoberg

Styrning och ledning i förändring

På fredagen var temat styrning och ledning i förändring med Louise Bringselius och Micco Grönlund. Louise, docent och universitetslektor på Lunds universitet, pratade om ”Styrning och ledning i framtidens offentliga sektor – vad krävs?" Hon beskrev att styrmodellen new public management (NPM) har inneburit en övertro på detaljstyrning och lett till en tillitskris. Louise förespråkar en styrprincip som består av NPM, byråkrati och tillit. Det handlar framför allt om mindre detaljstyrning och mer tillit till professionen.

Micco Grönlund, head of future på Helsingborgs stad, pratade om hur man skapar en kultur där misstag, prövande och lärande ger en smartare, smidigare och mer innovativ organisation. Hur gör vi saker snabbare och blir möjliggörare istället för utförare? Det kräver en kultur där medarbetarna fokuserar på att göra rätt saker istället för att göra saker rätt. Det handlar även om att skapa en tillåtande struktur som tar tillvara på förmågor.

I valbara seminarier fördjupades temat för offentlig sektor, bredbandsutbyggnaden, kompetensutveckling och digitalisering.

Seminarie 1

Barnens bästa gäller!- i Kronobergs län. En unik process i landet där samtliga Kronobergs läns kommuner, Region Kronoberg och Polismyndigheten vill utveckla arbetsformer och samarbete med varandra för barnens bästa. Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. Gunnel Gustavsson, projektledare

New Public Management (NPM) är en styrmodell som inte är optimalt för offentliga organisationer där samverkan skall utvecklas. Det finns hämmande centrala nyckelfaktorer i NPM såsom, produktivitet istället för värde och resurseffektivitet istället för inflytande/dialog. Utmaning för styrmodell, Post-NPM är hur uppföljning och hur mätning av resultat ska ske. Elin Funk, docent vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.

Seminarie 2

Gert Jonsson (kommunalråd) och Tomas Johansson (IT-chef) från Vaggeryds kommun presenterade sitt strategiska arbete för att säkra samhällstjänster till invånarna. Vilka vägval som gjorts och beslut som tagits för att lösa välfärdsutmaningarna via fiber.

Genom att erbjuda fastighetsägare den så kallade 4:e porten säkerställer kommunen att framtidens samhälls- och trygghetstjänster möjliggörs. Kommunen går in som ”tillfällig” ägare av vissa anslutningar i fiberföreningens nät för att ge en så hög anslutningsgrad som möjligt och i och med detta framtidssäkras tillgängligheten.

Seminarie 3

Presentation av Regionsamverkan Sydsverige arbete med arbetsmarknad och kompetens. Thomas Strand, Region Jönköpings län. Hur den nationella nivån ser på den regionala nivåns roll i kompetensförsörjningsfrågan. Gustaf Rehnström, SKL

Seminarie 4

Vad du som ledare bör tänka på när den digitala tekniken sätts i ett samhällsperspektiv.

Seminariet redogjorde för hur den digitala transformationen förändrar omvärlden och därmed påverkar vår egen verksamhet. Tyngdpunkten låg på hur teknikutveckling­en påverkar samhälle, demokrati och den enskilda individen. Anders Thoresson, frilansjournalist och poddare.

Relaterade nyheter

De antar utmaningen – två månader som huvudsakliga cyklister

3 juni 2020

De bor på cykelavstånd både till jobb, skola och förskola. Ändå startar Johanna Sandelin och Marcus Ohlsson varsin bil varje morgon för att pendla till och från sina jobb.

Beslut i regionstyrelsen den 2 juni

2 juni 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde fattades samtliga beslut enligt förslag. Här är några av de beslut som fattades:

Viktigt besked från Trafikverket om tågtrafiken i Kronoberg

2 juni 2020

I en utredning av Kust till kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona lyfter Trafikverket behovet av dubbelspår mellan Växjö-Alvesta. Det är ett första viktigt steg för att byggandet av dubbelspå...

Regionstyrelsen sammanträder 2 juni

1 juni 2020

Tisdagen den 2 juni sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Här är några av de ärenden som tas upp: